Sekcja Komunikacji Interkulturowej

W roku akademickim 2006/2007 Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej UAM rozszerzyło swą działalność o nową sekcję. Sekcja ta otrzymała nazwę Komunikacja Interkulturowa i prowadzona jest przez dr Joannę Andrzejewską-Kwiatkowską. Jest to trzecie już, po sekcji translatorycznej i Polskiego Towarzystwa Badania Gier, pole naukowej działalności studentów.
Dnia 21 listopada 2006 r. o godz. 18.45 odbyło się pierwsze spotkanie sekcji, na którym dr Joanna Andrzejewska-Kwiatkowska przedstawiła plany związane z jej rozwojem, jak również tematykę, która będzie omawiana w trakcie kolejnych spotkań warsztatowych. Tematami wyjściowymi dla młodych referentów są: modele komunikacyjne, teoria aktów mownych w komunikacji, komunikacja nie- i parawerbalna, stereotypy, uprzedzenia, męskość i kobiecość w komunikowaniu, strategie komunikacyjne, kontakty polsko-niemieckie, gry interkulturowe oraz inne, zaproponowane przez członków sekcji.
Spotkania sekcji będą odbywały się w każdy przedostatni wtorek miesiąca o godz. 18.45 w sali 214 Instytutu Lingwistyki Stosowanej. Na kolejnych spotkaniach przedstawiane będą przygotowane przez członków sekcji referaty, które staną się punktem wyjścia do dyskusji. Ustalono jednocześnie, że każdy z referatów zostanie opublikowany. Sekcja Komunikacji Interkulturowej będzie redagować gazetkę studencką, korzystając z fachowej oraz językowej pomocy Pani Dr. Britty Stöckmann, lektorki DAAD w naszym Instytucie. Główny człon gazetki stanowić będzie kolumna dotycząca wyłącznie tematów sekcji Komunikacji Interkulturowej, i w niej właśnie zostaną zamieszczone referaty. Pozostałe rubryki dotyczyć będą m.in. życia studenckiego w Instytucie oraz po zajęciach. Planowane jest także „okno na Poznań”, przez które będzie można zobaczyć imprezy kulturalne mogące zainteresować studentów Lingwistyki Stosowanej, oraz rozrywka. W gazetce możliwe będą cztery języki publikacji: polski, niemiecki, angielski i rosyjski. Zapraszamy serdecznie do udziału w następnych spotkaniach sekcji Komunikacji Interkulturowej, z których najbliższe odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 11.30 w sali 217.
Joanna Andrzejewska-Kwiatkowska Serdecznie zapraszamy studentów ILS do zgłaszania propozycji kolejnych sekcji K.N.S.L.S.

Opiekun Sekcji: dr Joanna Andrzejewska-Kwiatkowska

 

Szybkie linki:

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe