Sekcja ludologiczna

Spotkania Sekcji Ludologicznej odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w budynku ILS (Coll. Novum), w sali nr 601A (lub innej sali na 6. piętrze budynku A) najczęściej w godz. 18:00 – 19:30. Podczas spotkań poruszana jest problematyka szeroko pojętych gier, w tym również w kontekście edukacyjnym oraz w nauczaniu języków obcych. Podczas każdego ze spotkań przewidziany jest wykład/prezentacja referatu, dyskusja oraz część warsztatowa. W spotkaniach koła PTBG mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby, w tym członkowie PTBG - pracownicy i studenci UAM oraz spoza UAM, a także sympatycy PTBG nie będący członkami towarzystwa. 

 

Opiekun Sekcji:
dr Augustyn Surdyk

 

Zarząd Poznańskiego Koła PTBG przy ILS UAM:
dr Augustyn Surdyk - Przewodniczący
prof. UKJ dr inż. Jan Zych
dr Anna  Wilińska-Zelek

 

Szybkie linki:

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe