Sekcja ludologiczna

Spotkania Sekcji Ludologicznej odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w budynku ILS, w sali nr 214 w godz. 18:00 – 19:30. Podczas spotkań poruszana jest problematyka szeroko pojętych gier, w tym również w kontekście edukacyjnym oraz w nauczaniu języków obcych. Podczas każdego ze spotkań przewidziany jest wykład/prezentacja referatu, dyskusja oraz część warsztatowa. W spotkaniach koła PTBG mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby, w tym członkowie PTBG - pracownicy i studenci UAM oraz spoza UAM, a także sympatycy PTBG nie będący członkami towarzystwa. W dziale „Linki” znajduje się link do oficjalnej strony PTBG.

 

Opiekun Sekcji:
dr Augustyn Surdyk

 

Zarząd Poznańskiego Koła PTBG przy ILS UAM:
dr Augustyn Surdyk - Przewodniczący
dr inż. Jan Zych
mgr inż. Jakub Marszałkowski


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl