Augustyn Surdyk, PhD

Address:
Institute of Applied Linguistics
Adam Mickiewicz University in Poznań
Collegium Hipolita Cegielskiego
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 198
61-485 Poznań, Poland

Phone
+48 618292921 (room 104)
Duty hours
- Tuesdays 11:00-1:00,  Wednesdays 9.30-10.30.
 
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Position: 
Assistant professor
Since 2005 Founder and Academic Supervisor of the Academic Circle of Students of Applied Linguistics, Academic Supervisor of the Ludological Section of the Circle;
Since 2005 Founder of Poznań Circle of Games Research association of Poland at IAL AMU, President of the managing Board;
2008-2016 - member of the Council of the Faculty of Modern Languages and Literatures AMU;
Since 2009 – Founder and Head of the Centre for Ludological Studies;
Since 2009 - Head of Postgraduate Studies for Foreign Language Teachers;
Since 2009 - Initiator and Head of mastering courses for FL teachers: “New Technologies in FL Teaching”, Educational Games Design in FL Teaching”;
Since 2010 – member of the Council of the Institute of Applied Linguistics;
Since 2012 – member of the AMU Experts Database;
Since 2016 - member of the Editorial Advisory Board of the Faculty of Modern Languages and Literatures AMU;
Since 2016 - member of the Senate of AMU.
 
Research interests:
Applied linguistics, glottodidactics - language pedagogy, autonomy in FL learning and teaching, English phonetics, philosophy of language, psycholinguistics, sociolinguistics, intercultural communication, ludology (games research/game studies), ludic strategy and ludic techniques in FL teaching/learning, communication and language games in FL didactics, e-learning, new technologies in education.
 
Teaching experience:
Introduction to language pedagogy, glottodidactics, BA seminars, MA seminars in foreign language didactics with elements of ludology, practical English (grammar, reading, writing, speaking, communication, practical phonetics/pronunciation), academic essay writing, elements of  British phonetics, new media in language pedagogy, academic English, editing, fringe methods in language pedagogy, elective courses.
 
Research stays:
2008 – LLP ERASMUS programme – Granada University, Spain
2014 - ERASMUS Staff Mobility – Teaching Assignments by HEI Teaching Staff and by Invited Staff from Enterprises – Malaga University, Spain
 
 
Publications

Articles:
1. Jaskuła J., Surdyk A., 2016. „GRA-nice prawa – metody parascammingowe oraz retoryka konkursów, teleloterii i loterii SMS-owych”Homo Ludens. 1(9), 103-125.
2. Surdyk A., Urban A., 2016. “Mistranslations of Film Titles: Between Fidelity and Advertising”,Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics vol. XLIII/1 (2016), 153-170.
3. Furszpaniak D., Surdyk A., 2015. „Use of Humour in an Academic B-learning ESP Course”, w:Global Management Journal vol. 7, No. 1, 2/2015, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu, 50-72.
4. Ćwiklińska-Surdyk, D.; Surdyk A., 2012. „Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G. H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne”, w: Homo Ludens 1(4)2012,, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 45-62.

5. Surdyk, A., 2012. „Podstawy inżynierii bezpieczeństwa w kształceniu zawodowym nauczycieli języków obcych”, w: Wąsikiewicz-Firlej, E., Szczepaniak-Kozak, A., Lankiewicz, H., Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych, Piła: PWSZ im. S. Staszica, 175-192.
6. Surdyk, A., 2011. „Ludological research traditions in the Institute of Applied Linguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań” w: Pfeiffer W., Badstübner-Kizik C. (red.) Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik, Peter Lang, 275-286.
7. Surdyk, A., 2011. „Aktywność towarzystw naukowych w Internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci”, w: Homo Ludens 1(3)/2011, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 199-214.
8. Surdyk, A. 2011. „Ludological research in glottodidactics and intercultural communication” w: Adamczak-Krysztofowicz, S; Kowalonek-Janczarek, M.; Maciejewski, M.; Sopata, A. Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 227-237.
9. Surdyk, A., 2011. „Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop”, w: Homo Ludens 1(3)/2011, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 9-17.
10. Surdyk, A., 2010. „Gry, które uczą”, w: Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2(17)2010, 22-25.
11. Juszczyk, S.; Surdyk, A., 2009. „Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia. Iubilaei causa laudatio” w: Homo Ludens 1/2009, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 11-21.
12. Morawski, T.; Surdyk, A., 2009. „Polskie palindromy dawniej i dziś” w: Homo Ludens 1/2009, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 191-204.
13. Surdyk, A., 2009. „Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji” w: Homo Ludens 1/2009,Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 223-243.
14. Surdyk, A., 2008a. "An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages" w: Kultura i Historia 13/2008 (czasopismo online): http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/kultura-i-historia-nr-132008
15. Surdyk, A., 2008b. "An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages" w: Wiedza i Edukacja (czasopismo online): http://wiedzaiedukacja.eu/archives/1022
16. Surdyk, A., 2008. „Autonomizująca funkcja techniki gier fabularnych" w: Języki obce w szkole, numer specjalny 6/2008 O autonomii, Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli,167-174.
17. Surdyk, A., 2008. „Edukacyjna funkcja gier w dobie ‘cywilizacji zabawy'" w: Homo Communicativus nr 3(5), Poznań: ZTiFK UAM, 27-45. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
18. Surdyk, A., 2008. Klasyfikacja interakcji w grach typu role-playing games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych" w: Homo Communicativus nr 2(4), Poznań: ZTiFK UAM, 115-125. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
19. Surdyk, A., 2008. "Ludology as game research in language pedagogy studies” w: Kalbotyra 59 (3), Vilnius: Vilnius University Publishing House, 261-270.
20. Surdyk, A., 2008. „Sylwetka naukowa profesora Waldemara Pfeiffera", w: Homo Communicativus nr 3(5), Poznań: ZTiFK UAM, 11-17. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
21. Surdyk, A., 2007. Charakter i cele Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz perspektywy badań nad grami w Polsce" w: Surdyk, A., Szeja, J.Z., (red.) Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 7-14.
22. Surdyk, A., 2007. Innovative communicative games in teaching foreign languages" w: Renata Rozalowska-Żądło (red.) Fremdsprachenlernen im studienbegleitenden Deutschunterricht, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 142-159.
23. Surdyk, A., 2007. „Od Tolkiena do glottodydaktyki, czyli o technice gier fabularnych w dydaktyce języków obcych i gustach literackich studentów" w: Surdyk, A., (red.) 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 91-98.
24. Surdyk, A., 2006. An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages - referat wygłoszony podczas FIPLV World Congress 2006/LMS Språkdagar in Göteborg Sweden 15-17 June, publikacja online na stronie FIPLV: http://www.fiplv.org/WC06/documentation/English/AugustynSurdyk.pdf
25. Surdyk, A., 2006. "Constructivist Character of the Technique of Role-Playing Games and its Autonomizing Values in the Glottodidactic Process" w: Lorek-Jezińska, E; Siek-Piskozub, T.; Więckowska, K., (red.) Worlds in the Making. Constructivism and Postmodern Knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 173-185.
26. Surdyk, A., 2006. „Metodologia action research i techniki komunikacyjne w glottodydaktyce" w: Kamińska-Szmaj, I.; Piekot, T.; Zaśko-Zielińska, M., (red.) Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją (tom II), Kraków: Tertium, 912-923.
27. Surdyk, A. 2005. „Postawy uczących się w dydaktyce języków obcych w ujęciu autonomizującym". w: Karpińska-Szaj K. (red.) Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Poznań: Oficyna Wydawnicza Leksem, 275-285.
28. Surdyk, A., 2004. „Gry fabularne jako technika autonomizująca studenta" w: Pawlak, M. (red.),Autonomia w nauce języka obcego. Poznań - Kalisz: Wydawnictwo Naukowe UAM, 221-232.
29. Glinka, M.; Surdyk, A., 2002. „Autokontrola w procesie kształtowania się strategii komunikacyjnych". w: Wilczyńska, W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 273-286.
30. Surdyk, A., 2002. „Technika Role Play oraz Gry Fabularne na lektoracie języka angielskiego a autonomizacja studentów". w: Wilczyńska W. (red.) Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych. Badania i refleksje. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 121-136.
31. Surdyk, A., 2001. „Przegląd dotychczasowych badań nad związkami cech osobowości nauczycieli i uczniów z procesem nauczania/uczenia się". w: Neofilolog nr 20, Poznań, 82-91.

 
Chapters in books:
1. Surdyk, A., 2014. „Badanie kultury popularnej w zakresie nowych mediów w kraju i na świecie na przykładzie organizacji ludologicznych”. W: A. Gemra, A Mazurkiewicz (red.) Literatura i kultura popularna. Badania i metody, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 251-266.
2. Surdyk, A., 2012. “Towards Electronic Media Awareness: The Basics of Security Engineering in FL Teacher Education” w: María J. Lorenzo- Modia, Anna Szczepaniak-Kozak From life to Text: Building linguistic and cultural identity, The Higher State Vocational School in Piła, Poland, Coruña University, Spain, 253-283.
3. Aleksandrzak, M.; Gajewska-Głodek, I.; Nowicka, A.; Surdyk, A., 2002. „Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym: cele, zasady i formy”. w: Wilczyńska, W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 85-107.
 
Books (editor):
1. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, Homo Communicativus 2 (4) 2008, Poznań: ZTiFK UAM (wersja online:www.hc.amu.edu.pl)
2. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, Homo Communicativus 3 (5) 2008, Poznań: ZTiFK UAM(wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
3. Surdyk, A., red. 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
4. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 
Editor-in-Chief:
1. Homo Ludens 1/2009, 2009. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
2. Homo Ludens 1(2)/2010, 2010. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
3. Homo Ludens 1(3)/2011, 2011. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
4. Homo Ludens 1(4)/2012, 2012, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
5. Homo Ludens 1(5)/2013, 2013. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
6. Homo Ludens 1(6)/2014, 2014. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
7. Homo Ludens 1(7)/2015, 2015. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
8. Homo Ludens 2(8)/2015, 2015. Poznań-Kraków: Polskie Towarzystwo Badania Gier
9. Homo Ludens 1(9)/2016, 2016. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier

Review:
1. Beers, M.; Peters, S., Antwerp Papers in Linguistics (Nowicka, A.; Surdyk, A.) w: Glottodidactica vol.XXVII (1999), Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 172 - 174.

Report:
1. Surdyk, A., 2006. „Badacze gier" w: Forum Akademickie 6-7/2006, Lublin, 2.
 
Assistant to the Editor-in-Chief:
1. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXVII (1999), 2000. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
2. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXVIII (2000), 2002. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
3. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXIX (2001), 2003. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
4. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXX/XXXI, 2005. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
5. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXXII (2006). 2006. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 
Others:
"Gry fabularne na lektoracie a autonomizacja studenta" ("Role-Playing Games in an EFL Academic Classroom and the Student’s Autonomization”)- unpublished PhD dissertation written in the Chair of Glottodidactics and Translation Studies (currently Institute of Applied Linguistics). Supervisor: Prof. dr hab. Izabela Prokop, Reviewers: Prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub, Prof. dr hab. Halina Stasiak. Available in Poznań (Adam Mickiewicz) University Library and in the Institute of Applied Linguistics AMU Reading Room.

Editorial:
Since 2009 Founding Editor and Editor-in-Chief of "Homo Ludens", academic journal of the Games Research Asssociation of Poland,
2009-2010 Head of the Publishing House of European Career College in Poznań,
Since 2008 member of Academic Advisory Board of „Homo Communicativus. Filozofia-komunikacja-język- kultura" published by the Department of Theory and Philosophy of Communication in the Institute of Philosophy AMU.
2008-2009 Editor-in-Chief of "Egzamin gimnazjalny. Język angielski" Axel Springer,
2005-2009 Editor-in-Chief of "Matura. Język Angielski" Axel Springer,
2004-2005 Editor-in-Chief of "Nowa matura. Język angielski" Bauer.

Honours
2003 – the prize of the Rector of Adam Mickiewicz University - for academic achievements
2009, 2011 - the prize of the Rector of Adam Mickiewicz University – for teaching and administration
2016 - Bronze Medal for long lasting service awarded by the President of the Republic of Poland
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media