Marcin Maciejewski, PhD. D.Litt.

Address:
Collegium Hipolita Cegielskiego
ul. 28 Czerwca 1956/nr 198
61-485 Poznań
 
Phone:
061 8292927

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
Position:
Deputy Director for Student Affairs forpart-time and post-graduate programs, Head of Department of Contrastive Studies
 
 
Research interests:

pragmalinguistics,  textual linguistics, rhetorics, argumentration, (contrastive) medialinguistics, intercultural communication.

 

 
Teaching experience:
M.A. Seminar, B.A. Seminar, rhetorics for interpreters and teachers, corporate communications, sociolinguistics, theory of communication, medialinguistics,
 

Publications

Books

Periodyczne publikacje przedsiębiorstw jako element ich lokalnej kompetencji komunikacyjnej. Perspektywa pragmalingwistyczna. Poznań 2005. Wydawnictwo Rys.
Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie  prezentacji internetowych przedsiębiorstw. Poznań2009. Wydawnictwo naukowe UAM.

Articles
 
1.   Aspekt treści i relacji jako element kontekstu komunikacyjnego periodycznych publikacji przedsiębiorstw. W: Płusa, Paweł. Studia Neofilologiczne II. Wydawnictwo WSP w Częstochowie. Częstochowa 2001. 73-77.
 
2.   Kommunikation eines Unternehmens und seine lokale Kommunikationskompetenz.W: Berdychowska Zofia, Dębski Antoni, Heinemann Margot (red.), Textlinguistik und Pragmatik. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001. 127-137.
 
3.   Kształcenie kompetencji retorycznej na poziomie uniwersyteckim w perspektywie rozwoju umiejętności zawodowych. W: Lichański, Jakub (red.), Uwieśćsłowem czyli retoryka stosowana. DiG, Warszawa 2003. 41-48.
 
4.   Działanie językowe nadawcy a jego autoprezentacja w kontekście instytucjonalnym. W: Orbis Linguarum, 25. Wrocław 2003. 281-293.
 
5.   Von der mono- zur interkulturellen Kompetenz der Führungskräfte.W: Kątny, Andrzej (red.), Studia Germanica Gedaniensia 11. Deutsch-polnische Wechselbeziehungen in Sprache und Kultur. Gdańsk 2003. 305-315.
 
6.   Argumentieren im interkulturellen Kontext am Beispiel der Abtreibungs- resp. Schwangerschaftsabbruchsfrage.W: Buczek Robert, Gansel Carsten, Zimniak Paweł(red.), Germanistyka 3. Texte in Kontexten. Zielona Góra 2004. 370-407.
 
7.   Argumentacja w Internecie. Wybrane aspekty stylistyki argumentacji w hipertekście. W: Lichański, Jakub (red.), Forum Artis Rhetoricae Nr1. Warszawa 2004. 12-20.
 
8.   Pragmalingwistyczne aspekty argumentowania.W: Lichański, Jakub (red.), Forum Artis Rhetoricae. Retoryka i argumentacja. Nr 3-4. Warszawa 2005. 63-76.
 
9.   O kształceniu międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej.W: Dąbrowska Marta (red.), Język trzeciego tysiąclecia III. Język polski i języki obce- kontakty, kultura, dydaktyka. Kraków 2005. 363-371.
 
10.              Nowa retoryka nowych mediów. Teoretyczne i praktyczne aspekty analizy retorycznej hipermediów.W: Kamińska-Szmaj Irena, Piekot Tomasz, Zaśko-Zielińska Monika (red.), Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badańnad tekstem, dyskursem i komunikacją. Kraków 2006. 637-649.
 
11.              Unternehmenswebsites aus textlinguistischer Sicht. W: Bartoszewicz Iwona, Szczęk Joanna, Tworek Artur (Hrsg.), Linguistica et res cotidianae (Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 2), Wrocław-Dresden (ATUT/Neisse Verlag) 2008. 131-141.
 
12.              Handlungsmuster im virtuellen Raum. Zur Theorie und Praxis sprachlicher Handlungen in der Hypertextlinguistik. W:Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse. Akten des 41. Linguistischen Kolloquiums in Mannheim 2006. Frankfurt a. M.2009. 379-388.
 
13.              Persuasive Hypertexte am Beispiel des Diskurses über die Sexualaufklärung.  W: Mikołajczyk Beata, Kotin Michail (Hrsg.), Terra grammatica. Ideen-Methoden- Modelle. Festschrift für Józef Darski zum 65.Geburtstag. Frankfurt 2008. 241-253.
 
14.              Empirische Hypertextlinguistik. Überblick, Probleme und Perspektiven. W: Czachur Waldemar, Zielińska Kinga (Hrsg.), Text und Diskurs 1. Warszawa 2008. 117-126.
 
15.              Rola kompetencji retorycznej w kształceniu i pracy tłumacza. W: Kościałkowska-Okońska Ewa, Zieliński Lech (red.), Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktykąi dydaktykąprzekładu. 3/4, 2008. 283-296.
 
16.              Institutionelle Schreibkultur. Eine neue Schlüsselkompetenz? W: Kątny, A. (red.), Studia Germanica Gedaniensia 16. Studien zur Angewandten Germanistik. Gdańsk 2008. 77-88.
 
17.              Hipertekst jako przedmiot polskich i niemieckich badańtekstologicznych. W: Bilut-Homplewicz, Zofia/Czachur Wlademar/Smykała, Marta (red.), Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Wrocław-Dresden: Wydawnictwo Atut. 2009.
 
 
18.              Intertextuelle Relationen in der Hypertextstruktur. W: Bartoszewicz I./ Szczęk J./ Tworek A. (red), Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II (= Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 7). Dresden/Wrocław, Neisse Verlag/ATUT 2011, 145-152
 
 
19.              Zur kontrastiven Analyse kulturspezifischer Textsorten im WWW. W: Badstübner-Kizik, C. (red.), Linguistik anwenden. Frankfurt a.M. i in. 2011, Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1), 83-95
 
20.              Persuasive Module als strategisches Gestaltungselement einer Webseite. W: Iakushevich, M., Arning, A. (red.), Strategien persuasiver Kommunikation. Hamburg 2012, 131-146

21.       Bildrhetorik und In-vitro-Fertilisation. Visuelle Kommunikation auf den Internetseiten der Kinderwunschzentren. W: Antos, G., Opiłowiski, R., Jarosz, J. (Hrsg.), Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum. ATUT/Neisse Verlag, Wrocław-Dresden 2014, 215-226.

22.          Wir machen Kinder… Persuasives Handeln auf den Webseiten deutscher In-Vitro-Fertilisationszentren. W: tekst i dyskurs- text und diskurs 7, 2014,  219-235.

23.           Konventionen in der Kommunikation über die religiöse Identität. Ein deutsch-polnischer Vergleich.Convivium 2015,  119-138.

24.        Ichbin katholisch/evangelisch, aber… als syntagmatisches Muster im religiösen Diskurs. Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek, Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch, Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 11, Wrocław. Wrocław – Dresden, 2016, 127-137.

                                  

Reviews
 
Georg Rehm: Hypertextsorten: Definition - Struktur - Klassifikation. Books on Demand: Norderstedt 2007. 664 S. W: Glottodidactica XXXIV (2008), 198-201.
Thomas Schröder: Die Handlungsstruktur von Texten. Ein integrativer Beitrag zur Texttheorie. Tübingen: Narr. 2003. 276 S. W: tekst i dyskurs - text und diskurs 2, 2009.
 
Editorship
 
Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz von Fremdsprachenlehrern, Übersetzern sowie Mediatoren“. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Monika Kowalonek-Janczarek, Marcin Maciejewski, Aldona Sopata. Seria: Język Kultura Komunikacja. Poznań 2011. Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

 


 
 
 
 
 

 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media