Alicja Sakaguchi, PhD. D.Litt.

Address
Collegium Hipolita Cegielskiego
ul. 28 Czerwca 1956r nr 198
61-485 Poznan
 
Telephone
061 8292925 (secretary’s office)

e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Position
Professor ordinarius

Research
General and applied linguistics, specialist languages, religious discourse, translation studies, mystical theology, phenomenology, esperantology, interlinguistics.

Teaching experience
2013-2014 lecture : “Language and cognition”, elective course: “Esperanto in theory and practice”, B.A. and M.A. seminars

Research stays
1982-1985 adjunct professor – Faculty of German Language and Literature, University in Padeborn, seminars and proseminars: introduction to interlinguistics, Esperanto in theory and practice.
1985-1995 adjunct professor - Faculty of German Language and Literature, Johann Goethe University in Frankfurt am Mein, seminars: introduction to interlinguistics, Esperanto in theory and practice, the comparison of Esperanto-German-Polish, practical Esperanto courses.
1998 – TEMPUS researcher, Institute of German Philology, University of Szczecin, business German, practical German courses.
2010 – Institute of German Philology, Technical University in Darmstadt, seminars: language planning, German specialist languages, religious discourse
International cooperation
Lectures, conferences and congresses at numerous universities in Austria, Belgium, Holland, India, Israel, Japan, Germany, USA and Switerland

Publications
Books

2014 Prophetisch-sakrale Rede im Kontext mystischer Erleuchtungserfahrung. Eine diachron-komparativische Studie. Freiburg: Alber Verlag (w druku), (ca. 500 s.).
- 2011 Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia. (Seria Badania Interdyscyplinarne nr 23). Poznań: Wydawnictwo Naukowe 2011. (448 s.). Recenzje: Poradnik Językowy, Warszawa, zeszyt 9 (2012), s. 99-101 [Bogdan Walczak]; Biblische Notizen, Salzburg [Bogdan Poniży] (Monografia Język – mistyka – proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe 2011 otrzymała w Pucharze Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Nagrodę Główną za najlepszą książkę akademicką w roku 2011. Także: Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks 2012” w kategorii myśl humanistyczna).
- 2006 Tadeusz Ficowski, Paraglot. Język powszechny (1942 – 1944). Z pism pośmiertnych wydała i zaopatrzyła w przedmowę oraz uwagi do tekstu dzieła Alicja Sakaguchi. Poznań: Wydawnictwo „Rys” 2006, (372 s.).
- 1998 Interlinguistik: Gegenstand, Ziele, Aufgaben, Methoden. (Reihe Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft Bd. 36). Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc.: Lang 1998 (492 s.). Recenzje: Studia Niemcoznawcze, tom XX (2000), s. 647-654 [Ryszard Lipczuk/Piotr Sulikowski]; Archivo Teologico Granadino, vol. 64 (2001), s. 525-527 [G. M. Verd];
- 1996 Rasmus Kristian Rask, Traktatu d’un Linguaź universale (Abhandlung über eine allgemeine Sprache/Traktato pri ĝenerala lingvo). Teil II aus der Handschrift "Optegnelser til en Pasigraphie" (1823). Aus dem Nachlaß herausgegeben und kommentiert von Alicja Sakaguchi. Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc.: Lang 1996 (190 s.). Recenzje: Archivo Teologico Granadino, vol. 62 (1998), s. 410-412 [G. M. Verd]; Colloquia Germanica Stetinensia, nr. 10 (2001), s. 148-150 [Piotr Sulikowski].
 
 
Papers
- (2013) Warum werden heute Sakralia nicht mehr verstanden? Einige Bemerkungen zur religiösen (Fach-)Sprache. In: Grucza, Franciszek (Hrsg.): Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Fachsprachen in Theorie und Praxis/Geschichte des Deutschen als Fremdsprachenunterricht weltweit/Theorie und Geschichte der Translationswissenschaft (Reihe: Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Band 18), Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc.: Lang, 2013, s. 111-118.
- (2013) Adolf Reinach – der vergessene Sprechakttheoretiker? W: Lipczuk, Ryszard / Nerlicki, Krzysztof (Hrsg.):Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache. Sprachwandel – Sprachkontakte – Sprachgebrauch. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 227-243.
- (2011) 40th IFDO Word Conference & Expo. Kongres Kadry, Warszawa, 9-10.05.2011. Referat: „Komunikacja interkulturowa między Polakami a Japończykami na tle zmian cywilizacyjnych” opublikowany na nośnikach elektronicznych CD (Prezentacje Expo HRM&D).
- (2011) Warum werden heute Sakralia nicht mehr verstanden? Ein Beitrag zur religiösen (Fach-)Sprache. W:Muttersprache (Berlin), Jg. 121, 1/2011, s. 19-34.
- (2011) Retoryczne środki ekspresji i styl w pielgrzymich homiliach Jana Pawła II. W: Schiewe, J. / Lipczuk, R. / Nerlicki, K. / Westphal, W. (Hrsg): Kommunikation für Europa II. Sprache und Identität. Frankfurt am Main, Berlin etc.: Peter Lang, 2011, s. 269-282.
- (2010): Prawda a język. W: Machnacz, Jerzy (Red.): Oblicza prawdy. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2010, s. 79-101.
- (2010) Agape i eros: miłość w kontekście spotkania z twarzą Drugiego. Kilka refleksji na temat filozofii dialogu Emmanuela Lévinasa. W: Moń, Ryszard / Wieczorek, Krzysztof (Red.): Jeden za drugiego – Lévinas filozofem więzi społecznej. Episteme 84 (2008). Olecko: Wszechnica Mazurska; Warszawa: UKSW, 2010, s. 157-185.
- (2009) Dwa typy wiary: emuna i pistis w tradycji judeochrześcijańskiej. W: Drozdowicz, Z. (Red.) O wielowymiarowości badań religioznawczych. (Seria Człowiek i społeczeństwo, XXIX), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009, s. 45-58.
- (2009): Wege und Irrwege der Bezeichnung „Glaube“. Ein Beitrag zum religiösen Diskurs. W: Grucza, F. / Pawłowski, G. / Utri, R. (Hrsg.): Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik. Warszawa: Stowarzyszenie Germanistów Polskich, 2009, s. 193-207.
- (2009) Rhetorische Ausdrucksmittel und Stil in den Reden und Homilien von Johannes Paul II. W: Bartoszewicz, Iwona / Dalmas, Martine / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur (Hrsg.): Germanische Linguistik extra muros – Aufgaben. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag, 2009, s. 107-115.
- (2009) Agape und Eros: die Liebe im Spannungsfeld zwischen Haben und Sein. W: Cseresznyák, M. / Szatmári, P. (Hrsg.): Zwischen-Bilanz. 20 Jahre Germanistik in Szombathelyi. Szombathelyi: Savaria University Press/Praesens Verlag, 2009, s. 233-245.
- (2009) Nekonata planlingvo el Pollando: Paraglot. W: Koutny, Ilona (Red.): Abunda fonto. Memorlibro omaĝe al prof. Istvan Szerdahelyi. Poznań: ProDruk, 2009, s. 77- 85.
- (2009) Dwa typy wiary: emuna i pistis w świetle filozofii dialogu. W: Baniak, J. (Red.): Filozofia dialogu, tom 7. Poznań: Wydział Teologiczny UAM, 2009, s. 13-26.
- (2008) Kommunikation im sprachwissenschaftlichen Bereich im Spannungsfeld zwischen Haben und Sein. W: Grucza, F., Schwenk, H.-J., Olpińska, M (Hrsg.): Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Warszawa: Stowarzyszenie Germanistów Polskich, 2008, s. 155-168.
- (2008) Esprimoj de realaĵoj en Esperanto: kontribuaĵo por tradukistoj. (Tłumaczenie realiów w języku esperanto: propozycje dla tłumaczy.) W: Lins, U. (red.), Aziaj kontribuoj al esperantologio. Aktoj de la 30-a Esperantologia Konferenco en la 92-a Universala Kongreso de Esperanto, Jokohamo, aŭgusto 2007. Rotterdam, 2008, s. 47-59.
- (2008) Komunikacja interkulturowa w życiu gospodarczym w świetle filozofii dialogu Emmanuela Lévinasa. W: Myczko, K., Skowronek, B., Zabrocki, W. (Red.) Księga Pamiątkowa na 70 lecie urodzin profesora Waldemara Pfeiffera.Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008, s. 373-391.
- (2008) Moralność w życiu gospodarczym współczesnych Polaków i Japończyków na tle zmian cywilizacyjnych. W: Baniak, J. (Red.), Socjologia Religii tom 6 (2008), Poznań: UAM, Wydział Teologiczny, s. 273-287.
- (2007) Kilka uwag dotyczących trzyjęzycznego rozwoju (polski–esperanto–niemiecki) moich dzieci. W: Neofilolog, 2007, nr. 30, s. 25-33.
- (2007) Agape i eros w encyklice Benedykta XVI Deus Caritas est z perspektywy „być”. W: Baniak, J. (Red.),Socjologia Religii tom 5 (2007), Poznań: UAM, Wydział Teologiczny, s. 21-35.
- (2007) Retoryczne środki ekspresji i styl w pielgrzymich homiliach Jana Pawła II. W: Libiszowska-Żółtkowska, M. (Red.) Religia i religijność w warunkach globalizacji. Kraków: „NOMOS”, 2007, s. 458-471.
- (2007) Gry językowe w esperanto: kilka uwag. W: Surdyk, Augustyn (Red.): Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Tom I. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Poznań, 19-20.11.2005, s. 111-118.
- (2006) Universala lingvo Paraglot (1942-1944) de Tadeusz Ficowski. W: Pola Esperantisto, n-ro 4/2006, s. 9-12.
- (2006) Realienbezeichnungen im Esperanto: ein Beitrag für die Übersetzer. W: Kürschner, Wilfried / Rapp, Reinhand (Hrsg.): Linguistik International. Festschrift für Heinrich Weber. Lengerich, Berlin, Bremen, Miami etc.: Pabst Science Publishers, 2006, s. 543-559.
- (2006): Reise ins Heilige Land (9.-27.10.2005): Bericht einer Pilgerin. W: Orbis Linguarum, vol. 30, 2006, Wrocław: ATUT, s. 381-406.
- (2006) Einige Bemerkungen zur dreisprachigen Erziehung (Polnisch-Esperanto-Deutsch) meiner Kinder. W: Cirko, Lesław / Grimberg, Martin (Hrsg.): Phänomene im semantisch-syntaktischen Grenzbereich. Materialien der internationalen Linguistenkonferenz Karpacz 27.9.-29.9.2004. (Reihe Beihefte zum Orbis Linguarum, Bd. 47). Dresden, Wrocław: Neisse Verlag, 2006, s. 133-145.
- (2006) Pilgerreise nach Rom (20.-27.03.2006). W: Kirchtürme, Pfarrbrief, Nr. 05/06, 2006, s. 6-7.
- (2004): Esperanto en la Universitato de Poznań. W: Pola Esperantisto, n-ro 6/2004, s. 29-31.
- (2004): Der Jargon des Esperanto-Weltbundes: einige Besonderheiten. W: Engel, Ulrich (Hrsg.): Sprachwissen in der Hochschulgermanistik/ Interkulturelle Kommunikation. Referate von den Konferenzen in Karpacz 2001, in Słubice 2002. DAAD [Bonn], 2004, s. 323-334.
- (2003): Plansprachen in der linguistischen Fachliteratur. W: Zybatow, Lew (Hrsg.): Europa der Sprachen: Sprachkompetenz – Mehrsprachigkeit – translation. Akten des 35. Linguistischen Kolloquiums in Innsbruck 2000. Teil I: Sprache und Gesellschaft. Frankfurt/M. etc.: Lang, 2003, s. 561-578. Również w: Lipczuk, Ryszard / Nerlicki, Krzysztof / Westphal, Werner (Hrsg.): Kommunikation für Europa. Sprachkontakte – Sprachkultur – Sprachenlernen. Materialien von der sprachwissenschaftlichen Konferenz Szczecin – Pobierowo, 07.09.-09.09.2003. Szczecin: Oficyna in plus, 2004, s. 133-147. Oraz w: Stanulewicz, Danuta / Kalisz, Roman u.a. (Ed.): De Lingua et Litteris.Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka. Gdańsk: Uniwersytet Gdański 2005, s. 71-79.
- (2003): Dychotomia „sztuczny” i „naturalny” z perspektywy języka międzynarodowego esperanto. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia, tom V: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2003, s. 235-252.
- (2002): Projekt języka ogólnoświatowego („Linguaź universale”) Rasmusa Kristiana Raska. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia, tom IV: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2002, s. 129-142.
- (2000): Tworzenie międzynarodowych języków pomocniczych na tle rozwoju językoznawstwa ogólnego. [Wykład habilitacyjny]. W: Scripta Neophilologica Posnaniensia, tom II: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2000, s. 141-161.
- (1999) (wspólnie z Przemysławem Jackowskim, Dorotą Misiek-Jackowską, Karolem Koczym, Magdaleną Lisiecką-Czop): Ein deutsch-polnisches Glossar zum Lehrbuch "Wirtschaftsdeutsch von A-Z". Słowniczek niemiecko-polski do podręcznika "Wirtschaftsdeutsch von A-Z". Feuchert, S. / Lipczuk, R. (Hrsg.). Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne, 1999, (47 s.).
- (1997) Zur Ideengeschichte der morphologischen Natürlichkeitstheorie aus interlinguistischer Sicht. W: Zeitschrift für Sprachtypologie und Universalienforschung 50 (1997) 4, s. 296-307.
- (1996) Rasmus Rasks „Linguaź universale“ aus der Sicht der morphologischen Natürlichkeitstheorie. W: Sroka, Kazimierz A. (Hrsg.): Kognitive Aspekte der Sprache. Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995. Tübingen: Niemeyer, 1996, s. 213-222.
- (1996) Tempusmarkierung in Esperanto, Volapük, Linguaź uniwersale und in Occidental-Interlingue. W: Eichner, H. / Ernst, P. / Katsikas, S. (Hrsg.): Sprachnormung und Sprachplanung. Festschrift zum 70. Geburtstag für Prof. Dr. Otto Back. Mit Beiträgen aus den Bereichen Graphematik, Orthographie, Namenkunde, Österreichisches Deutsch, Sprachnormung und Plansprachenkunde. Wien: Praesens, 1996, s. 331-345. 2., verbesserte Aufl. 1997.
- (1996): Die Dichotomie künstlich vs. natürlich und das historische Phänomen einer funktionierenden Plansprache. W: Language Problems & Language Planning, 20 (1996) 1, s. 18-38.
- (1995): Zum Begriff der Kompetenz in einer Plansprache: Esperanto. W: Mitteilungen aus dem Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. Misin-Report 7: Beiträge zur Interlinguistik. Innsbruck, 1995, s. 1-29. Również w: Rist, Thomas (Hrsg.): Sprache, Sprachen und Kulturen. Entdecken, erforschen, lernen, lehren. Thematische Festschrift zum 65. Geburtstag von Heribert Rück. Landau: Knecht 1996, s. 425-445.
- (1993) Esperanto – eine lebende Sprache. W: Das Kommunikations- und Sprachenproblem in der Europäischen Gemeinschaft - Inwieweit könnte eine Plansprache zu seiner Lösung beitragen? Konferenzakten Brüssel 29.09.1993. Brüssel: Europäisches Parlament, 1993, s. 111-116.
- (1993) Pragmatische Aspekte der Interlinguistik. W: Stachowiak, Herbert (Hrsg.): Pragmatik. Handbuch des pragmatischen Denkens. Vol. 4: Pragmatische Philosophie, Sprachpragmatik und formative Pragmatik. Hamburg: Meiner, 1993, s. 188-217.
- (1992) Der Weg von einem Sprachprojekt zu einer lebenden Welthilfssprache. Einige Aspekte des Statuswandels dargestellt am Beispiel des Esperanto. W: Ammon, Ulrich / Hellinger, Marlies (eds.): Status change of languages. Vol. 1. Berlin, New York: de Gruyter, 1992, s. 496-520.
- (1991) Zum Gegenstand der Interlinguistik. W: Bahner, W. / Schildt, J. / Viehweger, D. (eds.): Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists Berlin 1987. Berlin: Akademie-Verlag 1991, s. 1651-1657.
- (1989): International planned languages: an essay on their definition and limitation. W: Prewitt, T. (ed.):Semiotics 1988. Proceedings of the Thirteenth Annual Meeting of the Semiotic Society of America 1988. Cincinnati, Lanham, New York, London: University Press of America, 1989, s. 544-550.
- (1989) (wspólnie z Heribertem Rückiem) Rasmus Kristian Rasks Konzeption einer Welthilfssprache. W:Historiographia Linguistica XVI (1989) 3, s. 311-326.
- (1989) Towards a clarification of the function and status of international planned languages. W: Ammon, Ulrich (ed.): Status and function of languages and language varieties. Berlin, New York: de Gruyter, 1989, s. 399-440.
- (1987) Welthilfssprache. W: Ammon, U. / Dittmar, N. / Mattheier, K.-J. (Hrsg.): Sociolinguistics. An international handbook of the science of language and society. Vol. 1. Berlin, New York: de Gruyter 1987-1988, s. 365-370.
- (1987) Internationale geplante Sprachen. (Darstellung eines Forschungsprojekts). W: Frankfurter Linguistische Forschungen, Nr. 2 (1987), s. 36-39.
- (1986) Sociological aspects of international constructed languages. W: Sociological Abstracts of XIth World Congress of Sociology New Delhi 1986, s. 130.
- (1985) Was ist Interlinguistik? Eine begriffliche Analyse. W: Wirkendes Wort 4 (1985), s. 238-245.
- (1985) Interlinguistik - ein Stiefkind der Sprachwissenschaft? Entwicklung, Objekte, Ziele, Methoden - eine Übersicht. W: Kürschner, W. / Vogt, R. (Hrsg.): Sprachtheorie, Pragmatik, Interdisziplinäres. Akten des 19. Linguistischen Kolloquiums Vechta 1984. Bd. 2. Tübingen: Niemeyer, 1985, s. 47-56.
- (1984) Interlinguistics – a stepchild of linguistics? Development, subjects, goals, methods. W: Haese, J. den / Nivette, J. (eds.): AILA Brussels 1984, Proceedings. Vol. 1, s. 252-253.
- (1984) Sprachwissenschaft und Interlinguistik. Einige Bemerkungen zum Humboldt’schen Doppelbegriff von „Ergon“ und „Energeia“. W: Krenn, H. / Niemeyer, J. / Eberhardt, U. (Hrsg.): Sprache und Gesellschaft. Akten des 18. Linguistischen Kolloquiums Linz 1983. Bd. 2. Tübingen: Niemeyer, 1984, s. 226-237.
- (1983) Zur Typologie der interlinguistischen Systeme. W: Petöfi, J. S. (Hrsg.): Texte und Sachverhalte. Hamburg: Buske, 1983, s. 253-283.
- (1983) Plansprachen zwischen Spontaneität und Standardisierung. Semiotik und Interlinguistik. W: Zeitschrift für Semiotik 5/4 (1983), s. 142-156.
- (1983) Formen der Sprachplanung mit besonderer Berücksichtigung interlinguistischer Methoden. W: Jongen, R. / Knop, S. de / Quix, M.-P. (Hrsg.): Mehrsprachigkeit und Gesellschaft. Akten des 17. Linguistischen Kolloquiums Brüssel 1982. Bd. 2. Tübingen: Niemeyer, 1983, s. 142-156.
- (1981) Interlingvistikaj Kontribuaĵoj. Protokolo de la 1-a Interlingvistika Kolokvo Paderborn 1981. (Redaktionelle Arbeit). Paderborn: Esperanto-Centro, 1981.
- (1981) Trarigardo de arkaismoj baze de la 4-lingva konversaciaro de Heydn-Sylvester (1527) kun aparta konsidero rilate esperantigon de arkaikaj tekstoj. (Archaismusanalyse auf der Grundlage des 4-sprachigen Konversationswörterbuchs von Heydn-Sylvester (1927) mit spezieller Berücksichtigung der Esperanto-Übersetzung archaischer Texte.) W: Frank, Helmar / Yashovardhan u.a. (Hrsg.): Kibernetiko de la Homa Lingvo. Budapest, Paderborn: Hungara Esperanto-Asocio, 1981, s. 96-102. (Przedruk w: Frank, Helmar / Yashovardhan u.a. (Hrsg.):Lingvokibernetiko / Sprachkybernetik. Tübingen: Narr 1992, s. 96-102.)
- (1980) Zu sprachwissenschaftlichen und pädagogischen Aspekten des Sprachorientierungsunterrichts. (Arbeitsbericht). W: Paderborner Arbeitspapiere Nr. 60, Paderborn: FEoLL, 1980.

Reviews
- (2009) Ilona Koutny, Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri Lingvo kaj Komunikado. (Seria Language & Communication/Lingvo kaj komunikado/Nyelv és kommunikáció), Poznań: Prodruk 2003, 124 s. [Rezension]. W:Colloquia Germanica Stettinensia, Nr 16, 2009 (Seria Zeszyty naukowe nr 477), s. 245-248.
- (1996) Marian Susskin (alias Andrzej Susski): Paninterlingwa. Powszechny język międzynarodowy. [Panlinterlingua. Die internationale Gemeinsprache.] Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1990. [Rezension.] W: Language Problems & Language Planning 20 (1996) 2, s. 187-190.
- (1987): Blanke Detlev: Internationale Plansprachen. Eine Einführung. Berlin 1985. [Rezension]. W: Kodikas/Code.Ars Semeiotica 10 (1987) 1-2, s. 186-189.
- (1986): Grucza, Franciszek: Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. (Fragen der Metalinguistik. Linguistik – ihr Gegenstand, angewandte Linguistik.) Warszawa 1983. [Buchbesprechung]. W: Papiere zur Linguistik, Nr. 34 (1986) 1, s. 71-72.
Reports
- (1995) AG 9 „Plansprachen: Strukturen, Konzepte, Entwicklungen und Funktionen“. [Konferenzbericht.] W:Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft. Bulletin, Nr. 41, Passau: DGfS, 1995, s. 34.
- (1988) [Symposion-Bericht]. Wissenschaftliches Symposium „100 Jahre Esperanto“ Wien 1987. W: Zeitschrift für Semiotik 10 (1988) 1-2, s. 163-164.
- (1986): Ido-Konferenz. [Konferencraporto / Konferenzbericht]. W: Zeitschrift für Semiotik VIII (1986) 1-2, s. 156.
 
 
 
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media