Paweł Kubiak, PhD.

Address
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Phone:
+48618292975

Office:
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Room 310

e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Position:
senior lecturer, member of the Institute Curriculum Committee

Research interests
Translation studies, cultural studies, politolinguistics, metalexicography

Teaching experience
Academic Year 2018/2019: Business German, General German
Academic Year 2017/2018: German and Polish language of economics, Introduction to lexicology and lexicography, General German
Academic Year 2016/2017: Full-time studies: Business German, German and Polish language of economics, General German; Part-time studies: Translation of commercial contracts (elective course).
Academic Year 2015/2016: Introduction to translation studies, German for special purposes, General German.
Academic Year 2014/2015: Full-time studies: Introduction to translation studies, German for special purposes; Part-time studies: Business German with elements of translation, Translation of commercial contracts (elective course).
Academic Year 2013/2014: Full-time studies: Business German, Culture and civilisation of the German language speaking area; Part-time studies: German in business economics, German of pure science (elective courses).

Research stays
April 2001 – July 2001 Grant of the Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (ÖAD) – University of Vienna
March 2015 – August 2015 Grant of the Stipendienstiftung der Republik Österreich – University of Vienna
September 2015 – Research stay at the Christian Albrechts University of Kiel

International cooperation
2001-2004 University of Vienna, guest lecturer at the Institute of Translation and Interpreting
2009-2010 University of Vienna, contract lecturer at the Centre for Translation Studies

Publications
Books

(2009) Übersetzer als Problemlöser. Eine qualitative Untersuchung des Problemlöseverhaltens von semiprofessionellen Übersetzern. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Articles
(2017a) Semantische Dominante – ein entscheidendes Kriterium bei der Anfertigung und Evaluation von Übersetzungen? In: Zybatow, Lew N. / Stauder, Andy / Ustaszewski, Michael (eds.): Translation Studies and Translation Practice. Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference. Part 2. Frankfurt a. M. i in.: Lang, 11-20. [Co-author: Magdalena Jurewicz].
(2017b): Unterhaltungsliterarisch vermittelte Stereotype und Metakommentare über Varietäten des Deutschen als Stoff für die DaF-Didaktik [Stereotypes and metacomments about varieties of German found in popular literature as subject material in German as a Foreign Language Studies]. In: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde LIX, 679-693.
(2017c): Ethnophaulismen in translatorischer Perspektive [Ethnophaulisms from a translational perspective]. In: Glottodidactica XLIV/1, 77-96.
(2017d) Kulturowe słowa klucze w oryginale i w przekładzie [Cultural key words in original and translation]. In: Kodeniec, Katarzyna / Nawacka, Joanna (eds.): Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom VII: Język i kultura w kontekście przekładu. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, 79-90.
(2017e): Selektywne spojrzenie na leksykografię kulturową o profilu językowo-encyklopedycznym przez pryzmat słownika helwetyzmów László Ódora [A selective look at cultural lexicography of a linguistic-encyclopaedic type on the basis of the dictionary of helvetisms by László Ódor]. In: Stolarczyk-Gembiak, Anna / Woźnicka, Marta (eds.): Zbliżenia 3: Językoznawstwo – Translatologia. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 17-25.
(2016a) Informacja kulturowa w niemieckojęzycznych słownikach specjalnych [Cultural information in German special dictionaries]. In: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde LVIII, 575-589.
(2016b) Zum Ertragspotenzial der Erfassung von Ethnostereotypen am Beispiel von ausgewählten Werken der wien- und (süd)tirolbezogenen Dialektlexikographie [About potential benefits from the lexicographical incorporation of ethnostereotypes in some selected dictionaries of the Viennese and (South) Tyrolean dialect lexicography]. In: Kaczmarek, Dorota / Michoń, Marcin / Prasalski, Dariusz / Weigt, Zenon (eds.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 8. Im Spiegel der germanistischen Linguistik. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum, 149-158.
(2015a) Zum intermedialen Transfer von Sprachkomik am Beispiel der Verfilmung des Wolf-Haas-Romans "Komm, süßer Tod". In: Weigt, Zenon / Kaczmarek, Dorota / Makowski, Jacek / Michoń, Marcin (eds.): Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Text-Wesen in Theorie und Analysen. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 115-124.
(2015b)  Toposy w kulturze austriackiej jako przestrzeń eksploracji inności [Topoi in the Austrian culture as an area for the exploration of Otherness]. In: Hejwowski, Krzysztof / Kukułka-Wojtasik, Anna (Eds.): Translatio i kultura. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 125-135.
(2015c) Eksploracja lingwakultury w dydaktyce filologicznej. In: Borkowska, Ewa / Pogorzelska-Kliks, Agata / Wojewoda, Beata (Eds.): Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 189-203.
(2014a) Ausgewählte österreichische Kultureme in der Übersetzung ins Polnische. In: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 3, S. 185-197.
(2014b) Wybrane aspekty rzeczywistości socjokulturowej w Austrii z perspektywy imigrantów niemieckich i szwajcarskich.  In: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia / Lankiewicz, Hadrian Aleksander / Szczepaniak-Kozak, Anna (Eds.): Culture and Creativity in Discourse Studies and Foreign Language Pedagogy. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica, 55-68.
(2014c) Komizm werbalny w oryginale i przekładzie na podstawie powieści Wolfa Haasa. In: Kujawska-Lis, Ewa / NDiaye, Iwona Anna (Eds.): Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Olsztyn, 173-185.
(2014d): Kody komunikacyjne między inwariancją a wariancją przekładową [Communicative codes between translational invariance and variance]. In: Folia Germanica 10, 93-111.
(2013) O prestiżu niedominujących wariantów języka pluricentrycznego na przykładzie obszaru niemieckojęzycznego. In: Skowronek, Bogusław / Rudnicka-Fira, Elżbieta (Eds.): Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 242-256.
(2012) Varietätenwörterbücher im DaF-Unterricht für Philologiestudierende. In: Michoń, Marcin / Weigt, Zenon / Kaczmarek, Dorota / Makowski, Jacek (Eds.): Felder der Sprache - Felder der Forschung. Impulse für Forschung und Lehre. Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum, 198-210.
(2011) ,Kleine Differenzen‘ als Gegenbilder des Eigenen in den Augen von in Österreich lebenden Deutschen. In: Badstübner-Kizik, Camilla (Ed.): Linguistik anwenden. Frankfurt a.M. i in.: Peter Lang, 109-119.
(2009) Fundamenty dydaktyki przekładu zorientowanej na proces. In: Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 5/2009, 257-265.
(2006) Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Interdisziplinarität in der Übersetzungswissenschaft. In: Kwartalnik Neofilologiczny, 3/2006, 294-309.
(2005) Zur zerebralen Organisation von Sprache. In: Glottodidactica, XXX/XXXI (2005), 45-55.
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media