Lucyna Krenz-Brzozowska, PhD

Address
Collegium Hipolita Cegielskiego
ul. 28 Czerwca 1956/nr 198
61-485 Poznań
 
Phone
+ 48 61 829 29 73 (direct, room 232)
+ 48 61 829 29 25 (secretaries' office)
 
E-mail
luzyb(at)amu.edu.pl
 
Position
•     Assistant professor
•     Representative of the Dean, financial assistance for full-time students
•     Official, state-certified court translator and interpreter for German and Polish
 
Research
•     General translation studies (methodology of translation research)
•     Liaison, consecutive and simultaneous interpreting, note-taking, interpreting quality
•     Specialist translation, translation quality
 
Lehrveranstaltungen
•     for full-time studentsStudia stacjonarne: Consecutive Interpreting, Seminar for Bachelor Graduates (for students specialising in translation studies) Proseminar, Information Technologies
•     for extra-mural students: Liaison, Consecutive and Simultaneous Interpreting
•     for postgraduate students: Consecutive Interpreting I, Consecutive Interpreting II
 
Research stays
01.10.2002 – 31.07.2003: DAAD Scholarship for Further Academic Study and Training in Germany, English Section at the Institute of Translation and Interpreting, Heidelberg University
 
Publications
 
Books
•      Brzozowska, Lucyna (2013): Das Notationssystem von Heinz Matyssek. Die Realität seiner Anwendung und sein generatives Potenzial beim Konsekutivdolmetschen.(= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 3) Frankfurt am Main : Peter Lang.
 
Articles

•     Brzozowska, Lucyna (2007): Die Rolle der Personifikationen und Orientierungsmetaphern innerhalb von Adjektiv-Substantiv-Kollokationen.
In: Bartoszewicz, Iwona/Szczęk, Joanna/Tworek, Artur (Hrsg.): Fundamenta linguisticae. Bd. 1: Linguistische Treffen in Wroclaw. (= Beihefte zum ORBIS LINGUARUM 67). Wrocław ; Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neiße Verlag. 371-380.
•     Brzozowska, Lucyna (2005a): Tłumacz konsekutywny jako pośrednik w komunikacji interkulturowej. Omisje i ekspansje, ich uwarunkowania systemowe i procesualne.
In: Piotrowska, Maria (red.): Zbiór referatów z konferencji „Język trzeciego tysiąclecia III”, Krakow, 4-7 marca 2004 roku. Tom 2: Konteksty przekładowe. (= Język a komunikacja 8). Kraków : Wydawnictwo Tertium. 279-288.
•     Brzozowska, Lucyna (2005b): Visualisierung und ihre Funktion bei der Notizennahme im KSD.
In: Prokop, Izabela (red.): Glottodidactica, tom XXX/XXI. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM. 280-287.
 
Translation
•     Translation of exhibition catalogue into German:Trupinda, Janusz (2007): IMAGINES POTESTATIS. Insignien und Herrschaftszeichen im Königreich Polen und im Deutschen Orden.Katalog der Ausstellung im Schlossmuseum in Marienburg, 08.06.-30.08.2007. Bydgoszcz : Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen. (411 pages.)
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media