Małgorzata Bielicka PhD

Address
Collegium Hipolita Cegielskiego
ul. 28 Czerwca 1956r nr 198
61-485 Poznań

Office
0618292925,
r.232

e-mail
malgorzata.bielicka (at) amu.edu.pl

Position
Ph.D. Assistant professor

Research
Learner autonomy, motivation, teaching young learners, bilingualism, language teaching

Teaching experience
Teaching German as a foreign language, , B. A. seminar, Teaching practice (German)

Residency
2008 - University Vaasa / Finland

2010 - University Bielefeld /Germany

International cooperation
2010-2011 “Bilingual preschool“ from the Viadrina European University Fund 2012 – “Multilingual children”

Books
Hatała G., Bielicka M. (1993) Tematyczny Słownik Języka Niemieckiego dla licealistów i studentów Wydawnictwo Kanion Zielona Góra 1993.

Bielicka, M. 2012. Personalizacja tematyki na lekcji języka obcego. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

Articles
Bielicka M. „Wiedza złapana w sieć” w Hostyński P. (red ) 2003, Szukamy nowych dróg, Materiały II Meetingu Glottodydaktycznego zorganizowanego w ramach Podyplomowego Studium Glottodydaktyki 2000/2001 Poznań Rys-Studio.

Bielicka, M. 2005, „Wartości – temat trendy czy passè?” w : Szczuka-Dorna L.; Skwarska B. (red.) Edukacja czyni człowieka etycznym, Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej.

Bielicka, M. 2005, „Wymiana informacji pomiędzy studentami a nauczycielem w aspekcie preferencji tematycznych studentów” w Neofilolog nr 27

Bielicka, M. 2006, „Meine Eindrücke von der Tagung in Kraków“ w: Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes, wyd. Polskie Stowarzyszenie nauczycieli Jezyka Niemieckiego, S.11. – sprawozdanie ze zjazdu

Bielicka, M.2009, „Psychologische und linguistische Grundlagen des Lernens im Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe“ w: Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des polnischen Deutschlehrerverbands,wyd. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego nr 29, S.23-25.

Bielicka, M.2010. „Aktywacja pamięci autobiograficznej jako jeden z czynników wspierających afektywne uczenie się na lekcji języka obcego” w: Neofilolog nr 35, S. 85-94

Bielicka, M.Kowalska,A. 2010. "Z praktyki. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielem szkoły podstawowej a nauczycielem akademickim w zakresie materiałów edukacyjnych i koncepcji dydaktycznych”, w Droździał-Szelest,K. (red.) Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka. Gorzów, S.125-132 , Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Bielicka, M. 2011. „Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego – studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Neofilolog 36, 159-170.

Bielicka, M. 2011. Anpassung außersprachlicher Lerninhalte an Lernende im Fremdsprachenunterricht. Zur Rolle der subjektiven Themenfindung [w:] Badstübner-Kizik, Camilla (red.), Linguistik anwenden, Frankfurt a.M. i in., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1), 235-245.

Bielicka, M. 2012. Zur bilingualen Lehrerausbildung. Anzustrebende Kompetenzen der Lehrer im bilingualen Unterrichten unter besonderer Berücksichtigung der PrimarlehrerInnen. [w]: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia, Stork, Antje (red.), Multikompetent - multimedial - multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung. Frankfurt a.M. i in., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 2). 85-97.

Bielicka, M. 2013. Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu immersyjnym. Przygotowanie studentów kierunków neofilologicznych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu dwujęzycznym. Neofilolog 40/2. S. 251-265.

Bielicka,M. 2013. Metoda immersji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jako edukacyjne wyzwanie przyszłości. [w]: Puppel, Stanisław; Tomaszkiewicz, Teresa Scripta Manent – res nova. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. 37 – 46.

Editorship
Secretary of Neofilolog journal
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media