Dorota Owczarek, PhD

Address:
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Ul. 28 czerwca 1958 r. nr 198
61-485 Poznań

Office:
61-8292921

e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Position:
Senior lecturer,
coordinator of General English programme for the 1st year of study at BA level

Teaching experience:
General English, Culture and civilisation of the English language speaking area

Publications Articles:
Owczarek, Dorota. 2012. “Beyond Linguistic, Racial and Cultural Borders – New Challenges for Language Pedagogy”, Interstudia: Cultural Spaces. Identity within/beyond borders. Bacau: Alma Mater. 246-253.

Owczarek, Dorota. 2010. “Preparing Teacher Trainees for Multicultural Classrooms – Interviews with Erasmus and Comenius Students”, w (red.) H. Komorowska i L. Aleksandrowicz-Pędich, Coping with Diversity. Language and Culture Education. Warszawa: SWPS Academica. 303-313.

Owczarek, Dorota. 2010.“Instrumenty oceny komunikacyjnej kompetencji interkulturowej”, w (red.) M. Gawrońska-Garstka i A. Zduniak Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. 315-316.

Owczarek, Dorota. 2009. “The philosophical foundations for developing Intercultural Communicative Competence: The role of dialogue.” w (red.) M.Kusiak, Dialogue in foreign language education. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 39-45.

Owczarek, Dorota. 2006. “The development of professional and personal intercultural communicative competence in the teacher assisstants’ experience abroad.” Linguodidactica. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 159-170.

Owczarek, Dorota. 2005.„Tekst, realioznawstwo a kształcenie kompetencji interkulturowej wśród przyszłych nauczycieli.” w (red.) M. Mackiewicz, Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. 97-102.

Owczarek, Dorota. 2004. “How to assess ICC – in search of an adequate method”. Linguodidactica. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 137-152.

Owczarek, Dorota. 2004. „Kształcenie kompetencji interkulturowej on-line. Projekt przeprowadzony w KJO w Poznaniu w ramach programu Democracy Education Exchange Project autorstwa Emily Abbot”. 2004 Neofilolog, 25, Poznań. 43-49.

Owczarek, Dorota. 2000. “Songs in the discussion of national identity.” w (red.) M. Houten i A. Pulverness New Directions New Opportunities. British Studies Conference Proceedings. Warszawa: The British Council. 150-151.
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media