Danuta Wiśniewska, Ph.D. D.Litt

Address:
Institute of Applied Linguistics
Adam Mickiewicz University
ul. 28 czerwca 1958 r. nr 198
61-485 Poznań

Telephone
61 829 29 27

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Position:
Assistant Professor
Deputy Director for Student Affairs
Head of Centre for English Teaching
Research
Research methodology
Research genres
EFL teacher education and development
Teaching and learning of English as a Foreign Language
Teaching experience
Didaktik und Methodik Englisch als Fremdsprache
Allgemeine Sprachpraxis Englisch

Publications

Monographs
Wiśniewska, Danuta. 2013. Action research in EFL pedagogy. Theory and analysis of practice. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 414 ss.

Wiśniewska, Danuta. 2009. Introducing autonomy in the foreign language classroom: qualitative research on teachers’ practice and problems encountered. Dublin: Trinity College. Centre for Language and Communication Studies. 92 ss.

Articles
Wiśniewska, Danuta. 2014. The Why and How of using Mixed Methods in classroom research on EFL teachers. W: Mirosław Pawlak, Jakub Bielak, Anna Mystkowska-Wiertelak (red.), Classroom-oriented research. Switzerland: Springer Int. Publishing. 275-288.

Wiśniewska, Danuta. 2013. Interest and interest-enhancing strategies of adolescent EFL learners. EFL Journal 67(2). 210-219.

Wiśniewska, Danuta. 2012. Czy milczenie zawsze jest złotem? Percepcja ciszy na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego. Neofilolog 38 (1). 61-76.

Wiśniewska, Danuta. 2011. Whose identity? The role of self-mention in action research reports in the field of EFL pedagogy. W: Kamila Ciepiela (red.), Identity through a Language Lens. Frankfurt am Main et al.: PETER LANG. 219-229.

Wiśniewska, Danuta. 2011. Individually or Collaboratively? – Action Research from EFL Teachers’ Perspective. W: Camilla Badstübner-Kizik (red.), Linguistik anwenden. Frankfurt am Main et al.: PETER LANG. 261-274.

Wiśniewska, Danuta. 2011. Mixed Methods and Action Research: similar or different? Glottodidactica XXXVII. 59-72.

Wiśniewska, Danuta. 2011. Dialogue in teacher qualitative inquiry: does it affect teacher-researchers and their learners or not? Glottodidactica XXXVIII. 83-94.

Wiśniewska, Danuta. 2010. Podejście refleksyjne do nauczania języka angielskiego – problemy badawcze i metody. W: Zdzisław Wąsik i Aleksandra Wach (red)., Heteronomie glottodydaktyki. Poznań: UAM IFA. 97-108.

Wiśniewska, Danuta. 2009. Badanie w działaniu jako metoda badawcza w dydaktyce języków obcych. Neofilolog 32. 115-126.

Wiśniewska, Danuta. 2009. EFL Teachers’ Perception and Practice of Action Research. Glottodidactica XXXV. 163-178.

Wiśniewska, Danuta. 2009. Współczesne kierunki badań nad osobą nauczyciela języków obcych 2000-2007. W: Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka Pietrzykowska (red.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań-Kalisz: UAM. 429-436.

Wiśniewska, Danuta. 2009. Dialog jako przestrzeń między badaniem, poznaniem a rozwojem nauczyciela. W: Joanna Nijakowska (red.), Język Poznanie Zachowanie. Perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 283-298.

Wiśniewska, Danuta. 2008. EFL novice teachers’ dispositions towards conducting teacher research. W: Marek Kuczyński, Joanna Zawodniak (red.), Language, thought and education. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. 147-162.

Wiśniewska, Danuta. 2008. W stronę samodzielności zawodowej (o autonomii nauczycieli języków obcych). Języki Obce w Szkole. 40-46.

Wiśniewska, Danuta. 2007. Reflective EFL learning: a study on students' willingness and ability to reflect. W: Janusz Arabski (red.), On Foreign Language Acquisition and Effective Learning. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 157-170.

Wiśniewska, Danuta. 2007. Ocenianie koleżeńskie pracy indywidualnej i grupowej na poziomie akademickim. W: Maria Jodłowiec i Anna Niżegorodcew (red.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 235-248.

Wiśniewska, Danuta. 2007. Current Issues in Teacher Autonomy. Glottodidactica XXXIII. 117-128.

Wiśniewska, Danuta. 2007. Out-of-class foreign language learning: results from a narrative inquiry W: ZBORNÍK z medzinárodnej konferencie FORLANG 2009, Kosice. [Proceedings of an international conference FORLANG 2009]

Wiśniewska, Danuta. 2006. Student neofilologii jako współuczestnik badania w działaniu. W: Jolanta Krygier-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska (red.), Komunikacja Językowa w Społeczeństwie Informacyjnym. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 173-182.

Wiśniewska, Danuta. 2005. Zastosowanie podejścia autonomicznego i jego znaczenie w dydaktyce języków obcych. W: Stanisław Korczyński, (red.), Nauczyciel epoki przemian. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 245-250.

Wiśniewska, Danuta. 2005. Praca badawcza nauczycieli języków obcych. W: Katarzyna Karpińska-Szaj (red.), Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem. 201-210.

Wiśniewska, Danuta. 2002. Do we care about group work? Newsletter of the IATEFL Poland Teacher Development and Autonomous Learning SIG. 21-23.

Prokop, Izabela i Wiśniewska, Danuta. 2002. Metodologia i narzędzia badawcze zastosowane w projekcie. W: Weronika Wilczyńska (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 109-128.

Wiśniewska, Danuta. 2002. Oczekiwania w dialogu dydaktycznym. W: Weronika Wilczyńska (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 189-200.

Wiśniewska, Danuta. 2002. Nauczyciel wobec zadania rozwijania autonomii ucznia. W: Teresa Siek-Piskozub (red.), European Year of Languages 2001. Poznań: Motivex. 249-258.

Wiśniewska, Danuta. 2001. Rola nauczyciela w kształtowaniu autonomii ucznia. Neofilolog 20. 52-57.

Wiśniewska, Danuta. 2001. Oczekiwania osób uczących się wobec nauczycieli. Neofilolog 20. 58-63.

Reviews
Wiśniewska, Danuta. 2008. LEUNER BEATA , Migration, Multiculturalism and Language Maintenance in Australia. Polish Migration to Melbourne in the 1980s, PETER LANG: Bern, 2007. Glottodidactica XXXIV.

Reports
Wiśniewska, Danuta. 2004. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej PTN na temat „Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania”. Neofilolog 25.

Wiśniewska, Danuta. 2004. Sprawozdanie z dyskusji panelowej. Neofilolog 26.
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media