Dziurewicz Elżbieta, Ph.D.

Address

Instytut Lingwistyki Stosowanej 
Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów
Collegium Novum
Aleja Niepodłegości 4
61-874 Poznań

Phone
b
+48 61 829 29 30 (Collegium Historicum, office 309)
b
E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Position

assistant professor

Research interests
 • phraseology of German
 • didactics and methodology of GFL
 • lexikography
Teaching experience
 • legal German
 • German grammar
 • phraseology of German
 • lexikography and lexicology
 • general German
 • Norwegian language

Research stays

 • research scholarship (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 01.09.2013 – 31.09.2013)
 • KAAD research scholarship (Humboldt-Universität zu Berlin 11.2012 – 04.2013)

Publications

a) monography

(2015): Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen im Deutschen am Beispiel des phraseologischen Optimums für DaF. Hamburg:  Dr. Kovač Verlag.

b) papers

(2018): Einsatz von Korpora als ein neuer Weg in der Phraseologieforschung Phraseografie, Phraseodidaktik, Phraseopragmatik, kontrastive Phraseologie". In: Kolago, Lech (Hrsg.): Studia Niemcoznawcze LXI. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 983-997.

(2018): Didaktisierung von Phraseologismen im DaF-Unterricht Probleme, Übungsvorschläge, Anforderungen". In: Gondek, Anna/ Jurasz, Alina/ Szczęk, Joanna (Hrsg.): Einblicke und Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra- und interlingualer Sicht Bd. II (= Phraseologie und Parömiologie, Band 34). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 307-321.


(2017): Da haben wir den Salat! Eine korpusbasierte und lexikografische Analyse von Phraseologismen mit der Gemüsesorte als Komponente". In: Szczęk, Joanna/ Kałasznik, Marcelina (Hrsg.): Intra- und interlinguale Zugänge zum kulinarischen Diskurs II (= Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, Sonderheft 25). Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 121-137.


(2016): „Zur Ermittlung syntagmatischer Muster der Phraseologismen. Eine korpusbasierte Studie“. In: Bartosiewicz, Iwona/ Szczęk, Joanna/ Tworek, Artur (Hrsg.): Linguistische Treffen in Wrocław Vol 12. Phrasenstrukturen und –interpretationen im Gebrauch. Wrocław-Dresen: Neisse Verlag, 11-22.

(2015): „Idiomer som står mitt hjerte nær. En korpusbasert analyse av utvalgte idiomer med komponent hjerte i norsk“. In: Folia Scandinavica Posnaniensia 18. Poznań: Wydawnictwo UAM, 4-16. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/fsp.2015.18.issue-1/fsp-2015-00015/fsp-2015-00015.pdf

(2015): „Modifikationen von Phraseologismen. Korpusbasierte Analyse am Beispiel ausgewählter deutscher Somatismen“. In: Olszewska, Danuta/ Kątny, Andrzej/ Socka, Anna (Hrsg.): Studia Germanica Gedanensia 33. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 227-235.

(2014): „Zastosowanie badań korpusowych we frazeologii na przykładzie wybranych niemieckich somatyzmów zawierających komponent Hand". In: Stolarczyk-Gembiak, Anna/ Woźnicka, Marta (eds.): Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo – translatologia. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 33-44.

(2014): „Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen mit der Komponente Hund“. In: Juszczyk, Konrad/Mikołajczyk, Beata/Taborek, Janusz/ Zabrocki, Władysław (eds.): Język w poznaniu IV. Poznań: Wydawnictwo Rys, 51-62.

(2014): „Gebrauchsmuster von hochfrequenten Phraseologismen für Deutsch als Fremdsprache. Eine korpusbasierte Analyse“. In: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia/Lankiewicz, Hadrian/Szcze­pa­­niak-Kozak Anna (eds.): Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy. Piła: Wydawnictwo PWSZ, 271-280.

(2012): „Ausgewählte Phraseologismen mit animalistischer Lexik im Deutschen. Korpusbasierte Analyse”. In: Juszczyk, Konrad/Mikołajczyk, Beata/Taborek, Janusz/Zabrocki, Włady­sław (eds.): Język w poznaniu III. Poznań: Wydawnictwo Rys, 171-183.

(2011): „Ausgewählte Phraseologismen mit animalistischer Lexik in zwei deutsch-polnischen Großwörterbüchern“. In: Lipczuk, Ryszard/Lisiecka-Czop, Magdalena/Misiek, Dorota (eds.): Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern. Theoretische und praktische Aspekte der Phraseologie und Lexikographie. Hamburg: Dr. Kovač Verlag, 93-102.

(2011): „Gebrauch von ausgewählten Tierphraseologismen im Deutschen“. In: Juszczyk, Konrad/Mikołajczyk, Beata/Taborek, Janusz/ Zabrocki, Władysław (eds.): Język w poznaniu II. Poznań: Wydawnictwo Rys, 107-119.

c) reviews and research reports

Jürgen Ehrenmüller. Die Würfel sind gefallen! Belegsammlung und Analysen zur Metaphorik des Spiels in der deutschen Gegenwartssprache (2014), in: Glottodidactica 45(1). Poznań 2018, 193-195.

Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. Red. Peter Ďurčo und Mária Vajičková (2016), in: Studia Niemcoznawcze LX. Warszawa 2017, 897-901.

Mehr als Worte. Red. A. Łyp-Bielecka (2014), in: Studia Niemcoznawcze LVIII. Warszawa 2016, 645-652.

Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na przykładzie Pons Duży Słownik i Langenscheidt Słownik Partner. Red. R. Lipczuk / M. Lisiecka-Czop / A. Sulikowska (2012), in: Glottodidactica 40(1). Poznań 2013, 168-170.

Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte. Red. L. Zieliński / K.-D Ludwig / R. Lipczuk (2011), in: Convivium. Bonn 2012, 306-309.

Sprawozdanie z konferencji Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern, Szczecin 25-27.03.2011, in: Glottodidactica XXXVIII. Poznań 2011, 129-132.

Sprawozdanie z konferencji Język w poznaniu II, Poznań 14.05.2010, in: Linguae Mundi – rocznik naukowy nr 5 (2010). Poznań: Wydawnictwo Rys, 276-284.

d) others

„Sollen die Noten abgeschafft werden?… czyli szkolne dyskusje o szkole, in: Język niemiecki: nauczaj lepiej (4/2016). Warszawa: Agencja AS Józef Szewczyk, 20-29.

„Die erste Deutschstunde… czyli jak sprawić, aby niemiecki był łatwy, śmieszny i przyjemny”, in: Język niemiecki: nauczaj lepiej (3/2016). Warszawa: Agencja AS Józef Szewczyk, 19-28.

„Die Welt der Klänge… czyli zwiedzamy Dom Muzyki w Wiedniu, in: Język niemiecki: nauczaj lepiej (2/2016). Warszawa: Agencja AS Józef Szewczyk, 15-24.

„Das sind alles nur Klischees… czyli o stereotypach w naszym życiu”, in: Język niemiecki: nauczaj lepiej (1/2016). Warszawa: Agencja AS Józef Szewczyk, 16-26.

„Auf Wohnungssuche in Deutschland”, in: Język niemiecki: nauczaj lepiej (3/2015). Warszawa: Agencja AS Józef Szewczyk, 4-12.

„Am Flughafen und im Flugzeug… czyli jak sobie radzić w podróży samolotem”, in: Język niemiecki: nauczaj lepiej (2/2015). Warszawa: Agencja AS Józef Szewczyk, 13-23.

„Es lebte niemal… czyli wykorzystanie baśni na lekcji języka niemieckiego”, in: Język niemiecki: nauczaj lepiej (1/2015). Warszawa: Agencja AS Józef Szewczyk, 13-21.

„Der Waran wartet auf den Aufzug… czyli wykorzystanie mnemotechnik w nauczaniu rekcji oraz przyimków”, in: Język niemiecki: nauczaj lepiej (4/2014). Warszawa: Agencja AS Józef Szewczyk, 26-37.

„Grüezi. Bonjour. Buongiorno. Allegra… czyli witamy w Szwajcarii”, in: Nauczaj lepiejjęzyk niemiecki (3/2014). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 4-15.

„Wien – Sehenswürdigkeiten und Wissenwertes… czyli Wiedeń w pigułce”, in: Nauczaj lepiej język niemiecki (2/2014). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 4-13.

„Umweltfreundlich europaweit… czyli co możemy robić, aby chronić środowisko”, in: Nauczaj lepiejjęzyk niemiecki (1/2014). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 24-37.

„Der Körper raucht mit… czyli rozmawiamy o szkodliwości palenia na lekcji języka niemieckiego”, in: Nauczaj lepiejjęzyk niemiecki (6/2013). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 26-37.

„Man lernt nie aus… czyli o konieczności uczenia się przez całe życie”, in: Nauczaj lepiejjęzyk niemiecki (5/2013). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 4-14.

„Ein Besuch im Berliner Ensemble… czyli odwiedzamy słynny teatr założony przez Bertolta Brechta”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (4/2013). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 22-33.

„Lebenden Sportlegenden auf der Spur… czyli spotkanie z wybitnymi sportowcami”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (3/2013). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 32-38.

„Die Besten Nahrungsmittel für unsere Gesundheit…czyli świadome odżywianie się jako punkt wyjścia do refleksji nad ludzkim zdrowiem”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (2/2013). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 22-33.

„Wissenwertes rund um die EU… czyli o krajach członkowskich i symbolach Unii Europejskiej”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (6/2012). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 4-11.

„Über Elefanten, Eisbären und Pandas… czyli porównujemy zagrożone gatunki zwierząt”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (5/2012). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 24-33.

„Welcher Urlaubstyp bist du… czyli o typach urlopowiczów na lekcji języka niemieckiego”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (4/2012). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 15-25.

Fußball-Stars in Polen und in der Ukraine... czyli o piłce nożnej i EURO na lekcji języka niemieckiego, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (3/2012). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 24-33.

„Made in Germany… czyli niemieckie wynalazki w życiu codziennym”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (2/2012). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 16-26.

„Modefragebogen… czyli młodzi o modzie”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (1/2012). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 34-43.

„Auf den Spuren Martin Luthers… czyli propozycja lekcji przybliżającej sylwetkę człowieka, który zmienił bieg historii”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (6/2011). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 20-29.

„Bach, Dürer, Einstein, Grass... czyli odwiedzamy wybitnych przedstawicieli kultury niemieckiej”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (4/2011). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 16-25.

„Zürcher Geschnetzeltes, Äpfelmakkaronen und andere leckere Gerichte... czyli odkrywamy szwajcarska kuchnię“, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (3/2011). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 17-25.

„Knete, Kohle, Kröten... czyli poszerzamy słownictwo związane z pieniędzmi”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (2/2011). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 12-19.

„Als und wenn – kein Problem… czyli jak lekcja gramatyki może być przyjemna”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (1/2011). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 14-23.

„Schwein haben... czyli nauka najpopularniejszych idiomów animalistycznych na lekcji języka niemieckiego”, in: Nauczaj lepiej – język niemiecki (6/2010). Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 30-39.

Others

 • German competition (since 2011), since 2014 in central committee
 • 28 articles in magazine Nauczaj lepiej. Język niemiecki (12.2010 – 12.2016)
 • organization and participation in project: „Extreme Makeover – Ein deutsch-polnischer Forumtheater-Austausch zum Thema Rechtsextremismus“ in Dortmund (05.2012)
 • participation in international project „Youth Committee of European Regions: On the Road to the European Elections” in Paris (03.2009)
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media