Agnieszka Nowicka, PhD.

Address
Collegium Martineum
ul. Kościuszki 78
61-717 Poznań


Office
311

Phone
+48618292921

e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Position
Assistant professor
D. Litt. in English linguistics
 
Research interests
Ethnomethodology
Conversation analysis
Membership categorization analysis
Foreign language didactics
Discourse analysis
Intercultural and lingua franca communication
Argumentative and media discourse
Institutional and media interactions


Teaching experience
Discourse analysis
Conversation analysis
English-Polish contrastive grammar
FL didactics
Academic English
English-Polish written translation
Intercultural communication
Research methodology of FL teaching and learning
University advanced level TOEFL
BA and MA seminars


Research Projects
1999-2002 interphilological research project at the Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz University in Poznań: Autonomizacja studentów a efektywność dydaktyki na poziomie zaawansowanym (Student autonomy and the effectivenss of FL didacitcs at advanced levels).
 
International cooperation
2005-2007 European research project : Socrates/Erasmus: Pour le multilinguisme: exploiter a l'école la diversité des contextes européens - coord. Universite de Liege / Socrates, cooperation Adam Mickiewicz University in Poznań (Faculty of Foreign Languages and Literatures) and Université de Liège, Belgium.
 
 
Publications
Books

2016/2017.  Ethnic Categorization in Interviews in English as a Lingua Franca.  Frankfurt am Main/Bern: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-64994
2007. Pour le multilinguisme: Exploiter á l’éecole la diversité des contextes européens. Résultats d’une étude internationale. Éditions de l’Université de Liège. (Cooauthoprship George Androulakis, Christine Beckmann, Christiane Blondin et al.)
http://www.uni-giessen.de/rom-didaktik/Multilingualism/download/facette1%20integral.pdf/
2007. Wielojęzyczność a wykorzystanie różnorodności kontekstów europejskich w nauczaniu szkolnym.  Poznań: Wydział Neofilologii UAM. (cooathorship Weronika Wilczyńska,  Joanna Górecka et al.)
http://www.uni-giessen.de/rom-didaktik/Multilingualism/download/facette1%20pologne.pdf/
2002. Ph.D. dissertation: Sygnały dialogowe i działania argumentacyjne w dyskusjach osób uczących się języka angielskiego. Rozwijanie samodzielności komunikacyjnej poprzez negocjowanie. (ang. Dialogic Signals and Argumentative Actions in the Discussions of Learners of English as a Foreign Language. Developing Communicative Independence by Negotiating). (supervisor: prof. dr hab. Izabela Prokop). Amur repository: http://hdl.handle.net/10593/7500
 
Papers
2018. "Are differences in discourse patterns relevant for the participants of interactions in English as a lingua franca?" Investigationes Linguisticae 40, s. 12–24. DOI: 10.14746/il.2018.40.2
2016. (with Joanna Górecka). „Rozwijanie kompetencji interkulturowej przy wykorzystaniu zasobów medialnych: interpretacja celów zadania przez osoby uczące się na przykładzie dyskusji online”, w: Anna Jaroszewska, Beata Karpeta-Peć, Maciej Smuk, Joanna Sobańska, Jolanta Sujecka-Zając (red.),Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania. Redakcja. Warszawa: Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki UW, 137-152.
2015. (with  Joanna Górecka) „Uczenie się w interakcjach argumentacyjnych a tożsamość ucznia jako rozmówcy”, Lingwistyka Stosowana 14 (3): 41-55
2013. „Intersubiektywność w komunikacji w j. angielskim jako lingua franca”, in: Poznańskie Spotkania Językoznawcze 25, Poznań: Wydawnictwo PTPN.
2013 „Non-normative identities in intercultural talk”  (in press), in: Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited. Cambridge Scholars.
2011. “Authenticity in oral communication of instructed L2 learners”, in: Mirosław Pawlak, Ewa Waniek-Klimczak and Jan Majer (eds.), Speaking in Contexts of Instructed Foreign Language Acquisition. Multilingual Matters, 24-41. (with Weronika Wilczyńska). http://hdl.handle.net/10593/8210
2010. “Negotiating the racial other in interactions in English as a lingua franca”, in: Maria Jodłowiec i Justyna Leśniewska (eds.), Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Volume 2: Language and Culture. Kraków: Jagiellonian University Press, 113-126. http://hdl.handle.net/10593/8249
2010. “Frames in American TV discussions”,  Romanian Journal of English Studies (Timişoara: EUV, Editura Universităţii de Vest) 7:  308-321. http://hdl.handle.net/10593/6234
2009. „Negotiating ethnic descriptions in English as a lingua franca”,  B.A.S. - British and American Studies. (Timişoara: EUV, Editura Universităţii de Vest),  XV : 253 – 269. http://hdl.handle.net/10593/6233
2009. „Dealing with communicative problems in English as a lingua franca”, Kalbotyra – Linguistics. Germanic and Romance Studies. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 222-230. http://hdl.handle.net/10593/6222
2008. „Współczesne badania nad autonomią w dydaktyce języków obcych w Polsce”, Języki Obce w Szkole 6, Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 264-288. (with Joanna Górecka  and Małgorzata Kubica)
2008. „Situated identities and interaction learning”,  in: Monika Kusiak (ed.), Dialogue in Foreign Language Education. Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego,  71-83. http://hdl.handle.net/10593/6222
2008. „Ocena kompetencji komunikacyjnej w konsultacjach i wywiadach w języku angielskim jako lingua franca”, in: Maria Jodłowiec and Anna Niżegorodcew (eds.), W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych (seria Język a komunikacja. Tom 22). Kraków: Wydawnictwo Tertium, 107-117.
2008 „Uczenie działań komunikacyjnych poprzez bezpośrednią instrukcję”, in: Mirosła Pawlak (ed.), Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań-Kalisz-Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 123-134. http://hdl.handle.net/10593/7770
2007. "Problem intersubiektywności a tożsamość w komunikacji interkulturowej", in: Jolanta Krieger-Knieja and Urszula Paprocka-Piotrowska (eds.), Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 273-285. http://hdl.handle.net/10593/8461
2006. "The role of conversational actions in negotiating the multicultural identity", in: Justyna Leśniewska i Ewa Witalisz (eds.), English and American Studies in the Age of Globalization. Volume 2: Language and Culture. Kraków: Jagiellonian University Press, 303-316. http://hdl.handle.net/10593/8251
2006. "Construing the foreigner identity in intercultural interviews", in: Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub and Katarzyna Więckowska (eds.), Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 115-132. http://hdl.handle.net/10593/8462
2005. „Umiejętność mediacji a formułowanie problemów w komunikacji interkulturowej”, in: Katarzyna Karpińska-Szaj (ed.), Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem,  115-134. http://hdl.handle.net/10593/8460
2004. „Style negocjowania relacji i kategorii społecznych w dyskusji w języku obcym”, Neofilolog 24: 85-98. . http://hdl.handle.net/10593/9015
2004. „Metoda analizy konwersacyjnej w badaniu samodzielności komunikacyjnej w języku obcym”, in: Mirosław Pawlak, (ed.), Autonomia w nauce języka obcego. Poznań- Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytet AUM w Poznaniu, 125-137. http://hdl.handle.net/10593/7771
2002. „Rozwijanie samodzielności komunikacyjnej poprzez negocjowanie w dyskusjach argumentacyjnych opartych na konflikcie kognitywno-społecznym”, in: Weronika Wilczyńska (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych.  Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 201-236.
2002. „Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym.  Cele, zasady i formy”, in: Weronika Wilczyńska (ed.). Autonomizacja w dydaktyce języków obcych.  Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 85-107. (with Magdalena Aleksandrzak, Izabela Gajewska-Głodek and Augustyn Surdyk).http://hdl.handle.net/10593/1583
2002. „Specyfika języka mówionego jako przedmiotu doskonalenia na poziomie zaawansowanym. Wymiar społeczny, komunikacyjny i indywidualny” in: Weronika Wilczyńska (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych.  Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 29-49. (with Joanna Gorecka, Weronika Wilczyńska and Bernadeta Wojciechowska).
2002. „Dialogic signals in argumentative discussions of advanced Polish learners of English.” Glottodidactica vol. XXIX, Poznań, Wydawnictwo UAM, 86-103. (corrected version) 2005. "Dialogic signals in argumentative discussions of advanced Polish learners of English." Glottodidactica vol. XXX/XXXI: 177-194. http://hdl.handle.net/10593/2319
2001. „Rozwijanie autokontroli nad strategiami dyskursywnymi w interakcjach nacechowanych emocjonalnie u zaawansowanych studentów języka obcego”. Neofilolog 20, 45-51. (with Joanna Górecka).
 
Reviews
2013. (peer-review) for Homo Ludens.
2011. (peer-review) for Intercultural Pragmatics
1999. Mike Beers, Sandra Peters: Antwerp papers in Linguistics, Universiteit Antwerpen, 1996, Glottodidactica vol. XXVII. (with Augustyn Surdyk)
 
Editorship
Assistant to the editor of Glottodidactica An International Journal of Applied Linguistics (2007-2008)
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media