Magdalena Aleksandrzak, PhD

Address
Institute of Applied Linguistics
Collegium Hipolita Cegielskiego
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
 
Telephone
61 8292930
 
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Position
assistant professor
 
Research interests
applied linguistics, teaching English as a foreign language
developing speaking skills at the advanced level of foreign language proficiency, evaluation and self-assessment of speaking skills, learning strategies, communication strategies, approaches to describing and analyzing classroom discourse, autonomy in learning and teaching foreign languages, language awareness
 
Teaching experience
general English, ELT methodology, grammar of the English language, elective courses
 
Publications
Aleksandrzak, M. 2014. Functions of Self-assessment in Teaching and Learning Speaking Skills. In: M. Krawiec (ed.). Cross-curricular Dimensions of Language Learning and Teaching. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (in press)
Aleksandrzak, M. 2014. Aspects of the Learner-oriented and Discourse-based Teaching of Speaking – from the Theoretical and Students’ Perspectives. In: S. Adamczak-Krzysztofowicz, A. Szczepaniak-Kozak (eds.). Kultur – Kommunikation –Kreativitat – Reflexivitat. Beitrage zum universitaren Fremdsprachenunterricht. Frankfurt a. M.: Peter Lang. (in press)
Aleksandrzak, M. 2014. Świadomość językowa i jej funkcje w dydaktyceautonomizującej. In: E. Wąsikiewicz-Firlej, H. Lankiewicz, A. Szczepaniak-Kozak (eds.). Culture and Creativity in Discourse Studies and Foreign Language Pedagogy.Wydawnictwo PWSZ w Pile. 179-194.(in press)
Aleksandrzak, M. 2013. Approaches to Describing and Analyzing Classroom Communication. Glottodidactica XL/1. 129-145.
Aleksandrzak, M. 2011. How to Promote Effective Speaking Development at Advanced Level – Problems of Approach and Syllabus Framework. In: C. Badstubner-Kizik, (ed. ). Linguistik anwenden. Posener Beitrage zur Angewandten Linguistik 1. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 223-233.
Aleksandrzak, M. 2011. Problems and Challenges in Teaching and Learning Speaking at Advanced Level. Glottodidactica vol. XXXVII. 37-48.
Aleksandrzak, M. 2010. Autonomy in Teaching and Learning English at the Advanced Level – between Theory and Practice. Glottodidacticavol. XXXVI. 119-131.
Aleksandrzak, M. 2008. Idea autonomii w nauce języka obcego – między teorią a praktyką. Materiały konferencyjne – konferencja z okazji jubileuszu 55-lecia SJO Politechniki Poznańskiej.
Aleksandrzak, M. 2007. Cele i formy ewaluacji sprawności mówienia na poziomie zaawansowanym. Neofilolog 30. 34-42.
Aleksandrzak, M. 2006. Rola wiedzy metakognitywnej i strategii metakognitywnych w kształtowaniu autonomii uczących się.Neofilolog 29. 4-16.
Aleksandrzak, M. 2005. Indywidualizacja treści nauczania.In: K. Karpińska-Szaj, (ed.). Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem. 261-273.
Aleksandrzak, M. 2004. Jak poprawić płynność i naturalność wypowiedzi?In: A. Surdyk (ed.). Nowa matura. Język angielski. Warszawa: Wydawnictwo Bauer. 86-89.
Aleksandrzak, M. 2004. Metodologia action research w badaniach nad autonomią ucznia. In: M. Pawlak, (ed.). Autonomia w nauce języka obcego. Poznań – Kalisz: Wydział Pedagogiczno – Artystyczny UAM w Poznaniu. 111-124.
Aleksandrzak, M. 2002. Rozwijanie umiejętności samooceny. In: W. Wilczyńska, (ed.). Autonomizacja w dydaktyce języków obcych – doskonalenie w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe.  257-271.
Aleksandrzak, M., Gajewska-Głodek, I., Nowicka, A., Surdyk, A. 2002. Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym: cele, zasady i formy. In: W.  Wilczyńska , (ed.). Autonomizacja w dydaktyce języków obcych -  doskonalenie w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe.  85-107.
Aleksandrzak, M. 2001. Samoocena jako element ewaluacji w półautonomicznym  uczeniu się języka obcego – wprowadzenie do projektu badawczego. Neofilolog20. 34-39.
Aleksandrzak, M. 1997. An overview of linguistic research - Nuyts, W. Vonk. 1996. Discourse factors in the use of epistemic expressions in Dutch: an experimental investigation. Glottodidactica vol. XXV. 143-145.
 
Honours
2003 – the prize of the Rector of Adam Mickiewicz University - for academic achievement
2008 - the prize of the Rector of Adam Mickiewicz University – for teaching and administration 
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media