Surdyk Augustyn, Doktor

Adresse
Institut für Angewandte Linguistik
Adam-Mickiewicz-Universität
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 198
61-485 Poznań (Polen)
 
Telefon
+48 618292921 (room 104)
 
Duty hours
- Tuesdays 11:00-1.:00,  Fridays 1.00-1.30.
 
Email
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 
Derzeitige Stellung und Funktion
wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Leiter der Arbeitsbereich fűr Ludologische Untersuchungen
 
Forschungsschwerpunkte
Fremdsprachendidaktik (Glottodidaktik), Englisch als Fremdsprache, Didaktik und Methodik Englisch als Fremdsprache, Lernerautonomie, Forschungsmethodologie Angewandte Linguistik, Ludologie.
 
Lehrveranstaltungen
Didaktik und Methodik Englisch als Fremdsprache, Allgemeine Sprachpraxis Englisch, Grammatik des Englischen

Internationale Zusammenarbeit
2008   LLP Erasmus-Stipendium, Universität Granada, Spanien
2014 ERASMUS Staff Mobility – Teaching Assignments by HEI Teaching Staff and by Invited Staff from Enterprises – Universität Malaga, Spanien
 
Publikationsverzeichnis

Monographien:
1. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, Homo Communicativus 2 (4) 2008, Poznań: ZTiFK UAM (wersja online:www.hc.amu.edu.pl)
2. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2008. Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, Homo Communicativus 3 (5) 2008, Poznań: ZTiFK UAM(wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
3. Surdyk, A., red. 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
4. Surdyk, A.; Szeja, J.Z., red. 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 
Aufsätze:
1.  Surdyk, A., 2014. "Badanie kultury popularnej w zakresie nowych mediów w kraju i na świecie na przykłądzie organizacji ludologicznych" W: A. Gemra, A mazurkiewicz (red.) Literatura i kultura popularna. Badania i metody, Wrocław: Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 251-266.
2. Ćwiklińska-Surdyk, D.; Surdyk A., 2012. „Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G. H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne”, w: Homo Ludens 1(4)2012,, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 45-62.
3. Surdyk, A., 2012. „Podstawy inżynierii bezpieczeństwa w kształceniu zawodowym nauczycieli języków obcych”, w: Wąsikiewicz-Firlej, E., Szczepaniak-Kozak, A., Lankiewicz, H., Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych, Piła: PWSZ im. S. Staszica, 175-192.
4. Surdyk, A., 2011. „Ludological research traditions in the Institute of Applied Linguistics at Adam Mickiewicz University in Poznań” w: Pfeiffer W., Badstübner-Kizik C. (red.) Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik, Peter Lang, 275-286.
5. Surdyk, A., 2011. „Aktywność towarzystw naukowych w Internecie na przykładzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci”, w: Homo Ludens 1(3)/2011Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 199-214.
6. Surdyk, A. 2011. „Ludological research in glottodidactics and intercultural communication” w: Adamczak-Krysztofowicz, S; Kowalonek-Janczarek, M.; Maciejewski, M.; Sopata, A. Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 227-237.
7. Surdyk, A., 2011. „Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop”, w: Homo Ludens 1(3)/2011Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 9-17.
8. Surdyk, A., 2010. „Gry, które uczą”, w: Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2(17)2010, 22-25.
9. Juszczyk, S.; Surdyk, A., 2009. „Życie i twórczość naukowa profesora Wincentego Okonia. Iubilaei causa laudatio” w: Homo Ludens 1/2009Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 11-21.
10. Morawski, T.; Surdyk, A., 2009. „Polskie palindromy dawniej i dziś” w: Homo Ludens 1/2009Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 191-204.
11. Surdyk, A., 2009. „Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji” w: Homo Ludens 1/2009,Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier, 223-243.
12. Surdyk, A., 2008a. "An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages" w: Kultura i Historia 13/2008 (czasopismo online): http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/kultura-i-historia-nr-132008
13. Surdyk, A., 2008b. "An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages" w: Wiedza i Edukacja (czasopismo online): http://wiedzaiedukacja.eu/archives/1022
14. Surdyk, A., 2008. „Autonomizująca funkcja techniki gier fabularnych" w: Języki obce w szkole, numer specjalny 6/2008 O autonomii, Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli,167-174.
15. Surdyk, A., 2008. „Edukacyjna funkcja gier w dobie ‘cywilizacji zabawy'" w: Homo Communicativus nr 3(5), Poznań: ZTiFK UAM, 27-45. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
16. Surdyk, A., 2008. Klasyfikacja interakcji w grach typu role-playing games oraz relacje komunikacyjne i dydaktyczne w technice gier fabularnych" w: Homo Communicativus nr 2(4), Poznań: ZTiFK UAM, 115-125. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
17. Surdyk, A., 2008. "Ludology as game research in language pedagogy studies” w: Kalbotyra 59 (3), Vilnius: Vilnius University Publishing House, 261-270.
18. Surdyk, A., 2008. „Sylwetka naukowa profesora Waldemara Pfeiffera", w: Homo Communicativus nr 3(5), Poznań: ZTiFK UAM, 11-17. (wersja online: www.hc.amu.edu.pl)
19. Surdyk, A., 2007. Charakter i cele Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz perspektywy badań nad grami w Polsce" w: Surdyk, A., Szeja, J.Z., (red.) Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom II, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 7-14.
20. Surdyk, A., 2007. Innovative communicative games in teaching foreign languages" w: Renata Rozalowska-Żądło (red.) Fremdsprachenlernen im studienbegleitenden Deutschunterricht, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 142-159.
21. Surdyk, A., 2007. „Od Tolkiena do glottodydaktyki, czyli o technice gier fabularnych w dydaktyce języków obcych i gustach literackich studentów" w: Surdyk, A., (red.) 2007. Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. tom I, seria „Język, kultura, komunikacja" nr 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 91-98.
22. Surdyk, A., 2006. An Introduction to the Communicative Technique of Role-Playing Games in Teaching Foreign Languages - referat wygłoszony podczas FIPLV World Congress 2006/LMS Språkdagar in Göteborg Sweden 15-17 June, publikacja online na stronie FIPLV: http://www.fiplv.org/WC06/documentation/English/AugustynSurdyk.pdf
23. Surdyk, A., 2006. "Constructivist Character of the Technique of Role-Playing Games and its Autonomizing Values in the Glottodidactic Process" w: Lorek-Jezińska, E; Siek-Piskozub, T.; Więckowska, K., (red.) Worlds in the Making. Constructivism and Postmodern Knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 173-185.
24. Surdyk, A., 2006. „Metodologia action research i techniki komunikacyjne w glottodydaktyce" w: Kamińska-Szmaj, I.; Piekot, T.; Zaśko-Zielińska, M., (red.) Oblicza komunikacji 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją (tom II), Kraków: Tertium, 912-923.
25. Surdyk, A. 2005. „Postawy uczących się w dydaktyce języków obcych w ujęciu autonomizującym". w: Karpińska-Szaj K. (red.) Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Poznań: Oficyna Wydawnicza Leksem, 275-285.
26. Surdyk, A., 2004. „Gry fabularne jako technika autonomizująca studenta" w: Pawlak, M. (red.),Autonomia w nauce języka obcego. Poznań - Kalisz: Wydawnictwo Naukowe UAM, 221-232.
27. Glinka, M.; Surdyk, A., 2002. „Autokontrola w procesie kształtowania się strategii komunikacyjnych". w: Wilczyńska, W. (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 273-286.
28. Surdyk, A., 2002. „Technika Role Play oraz Gry Fabularne na lektoracie języka angielskiego a autonomizacja studentów". w: Wilczyńska W. (red.) Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych. Badania i refleksje. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 121-136.
29. Surdyk, A., 2001. „Przegląd dotychczasowych badań nad związkami cech osobowości nauczycieli i uczniów z procesem nauczania/uczenia się". w: Neofilolog nr 20, Poznań, 82-91.
 
Rezensionen:
1. Beers, M.; Peters, S., Antwerp Papers in Linguistics (Nowicka, A.; Surdyk, A.) w: Glottodidactica vol.XXVII (1999), Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 172 - 174.

Berichte:
1. Surdyk, A., 2006. „Badacze gier" w: Forum Akademickie 6-7/2006, Lublin, 2.
 
Redaktion des wissenschaftlichen Jahrbuches „Homo Ludens”:
1. Homo Ludens 1/2009, 2009. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
2. Homo Ludens 1(2)/2010, 2010. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
3. Homo Ludens 1(3)/2011, 2011. Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
4. Homo Ludens 1(4)/2012, 2012, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
5. Homo Ludens 1(5)/2013, 2013, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
6. Homo Ludens 1(6)/2014, 2014, Poznań: Polskie Towarzystwo Badania Gier
 
Redaktionsassistent:
1. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXVII (1999), 2000. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
2. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXVIII (2000), 2002. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
3. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXIX (2001), 2003. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
4. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXX/XXXI, 2005. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
5. Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics XXXII (2006). 2006. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media