Wiśniewska Danuta, Prof. Dr. habil.

Adresse
Institut für Angewandte Linguistik
Adam-Mickiewicz-Universität Poznań
ul. 28 czerwca 1958 r. nr 198
61-485 Poznań
Telefon
61 829 29 27      
E-mail                  
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!                           
Derzeitige Stellung und Funktion:
 
wissenschaftliche Mitarbeiterin
 
Stellv. Institutsdirektorin für Studienangelegenheiten (Direktstudium)
Leiterin des Arbeitsbereichs Englisch als Fremdsprache
Forschungsschwerpunkte
Forschungsmethodologie der Sprachlehr- und lernforschung;
Research genres;
Aus- und Fortbildungen von Fremdsprachenlehrenden;
Didaktik und Methodik Englisch als Fremdsprache
 
Lehrveranstaltungen
Didaktik und Methodik Englisch als Fremdsprache
Allgemeine Sprachpraxis Englisch
 
Publikationsverzeichnis
 
 
 
Monographien
Wiśniewska, Danuta. 2013. Action research in EFL pedagogy. Theory and analysis of practice. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 414 ss.
Wiśniewska, Danuta. 2009. Introducing autonomy in the foreign language classroom: qualitative research on teachers’ practice and problems encountered. Dublin: Trinity College. Centre for Language and Communication Studies. 92 ss.
Aufsätze                                            
Wiśniewska, Danuta. 2014. The Why and How of using Mixed Methods in classroom research on EFL teachers. W: Mirosław Pawlak, Jakub Bielak, Anna Mystkowska-Wiertelak (red.), Classroom-oriented research. Switzerland: Springer Int. Publishing. 275-288.
Wiśniewska, Danuta. 2013. Interest and interest-enhancing strategies of adolescent EFL learners. EFL Journal 67(2). 210-219.
Wiśniewska, Danuta. 2012. Czy milczenie zawsze jest złotem? Percepcja ciszy na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego. Neofilolog 38 (1). 61-76.
Wiśniewska, Danuta. 2011. Whose identity? The role of self-mention in action research reports in the field of EFL pedagogy. W: Kamila Ciepiela (red.), Identity through a Language Lens. Frankfurt am Main et al.: PETER LANG. 219-229.
Wiśniewska, Danuta. 2011. Individually or Collaboratively? – Action Research from EFL Teachers’ Perspective. W: Camilla Badstübner-Kizik (red.), Linguistik anwenden. Frankfurt am Main et al.: PETER LANG. 261-274.
Wiśniewska, Danuta. 2011. Mixed Methods and Action Research: similar or different? Glottodidactica XXXVII. 59-72.
Wiśniewska, Danuta. 2011. Dialogue in teacher qualitative inquiry: does it affect teacher-researchers and their learners or not? Glottodidactica XXXVIII. 83-94.
Wiśniewska, Danuta. 2010. Podejście refleksyjne do nauczania języka angielskiego – problemy badawcze i metody. W: Zdzisław Wąsik i Aleksandra Wach (red)., Heteronomie glottodydaktyki. Poznań: UAM IFA. 97-108.
Wiśniewska, Danuta. 2009. Badanie w działaniu jako metoda badawcza w dydaktyce języków obcych. Neofilolog 32. 115-126.
Wiśniewska, Danuta. 2009. EFL Teachers’ Perception and Practice of Action Research. Glottodidactica XXXV. 163-178.
Wiśniewska, Danuta. 2009. Współczesne kierunki badań nad osobą nauczyciela języków obcych 2000-2007. W: Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka Pietrzykowska (red.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań-Kalisz: UAM. 429-436.
Wiśniewska, Danuta. 2009. Dialog jako przestrzeń między badaniem, poznaniem a rozwojem nauczyciela. W: Joanna Nijakowska (red.), Język Poznanie Zachowanie. Perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 283-298.
Wiśniewska, Danuta. 2008. EFL novice teachers’ dispositions towards conducting teacher research. W: Marek Kuczyński, Joanna Zawodniak (red.), Language, thought and education. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski. 147-162.
Wiśniewska, Danuta. 2008. W stronę samodzielności zawodowej (o autonomii nauczycieli języków obcych). Języki Obce w Szkole. 40-46.
Wiśniewska, Danuta. 2007. Reflective EFL learning: a study on students' willingness and ability to reflect. W: Janusz Arabski (red.), On Foreign Language Acquisition and Effective Learning. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 157-170.
Wiśniewska, Danuta. 2007. Ocenianie koleżeńskie pracy indywidualnej i grupowej na poziomie akademickim. W: Maria Jodłowiec i Anna Niżegorodcew (red.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 235-248.
Wiśniewska, Danuta. 2007. Current Issues in Teacher Autonomy. Glottodidactica XXXIII. 117-128.
Wiśniewska, Danuta. 2007. Out-of-class foreign language learning: results from a narrative inquiry W: ZBORNÍK z medzinárodnej konferencie FORLANG 2009, Kosice. [Proceedings of an international conference FORLANG 2009]
Wiśniewska, Danuta. 2006. Student neofilologii jako współuczestnik badania w działaniu. W: Jolanta Krygier-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska (red.), Komunikacja Językowa w Społeczeństwie Informacyjnym. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 173-182.
Wiśniewska, Danuta. 2005. Zastosowanie podejścia autonomicznego i jego znaczenie w dydaktyce języków obcych. W: Stanisław Korczyński, (red.), Nauczyciel epoki przemian. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 245-250.
Wiśniewska, Danuta. 2005. Praca badawcza nauczycieli języków obcych. W: Katarzyna Karpińska-Szaj (red.), Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem. 201-210.
Wiśniewska, Danuta. 2002. Do we care about group work? Newsletter of the IATEFL Poland Teacher Development and Autonomous Learning SIG. 21-23.
Prokop, Izabela i Wiśniewska, Danuta. 2002. Metodologia i narzędzia badawcze zastosowane w projekcie. W: Weronika Wilczyńska (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 109-128.
Wiśniewska, Danuta. 2002. Oczekiwania w dialogu dydaktycznym. W: Weronika Wilczyńska (red.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 189-200.
Wiśniewska, Danuta. 2002. Nauczyciel wobec zadania rozwijania autonomii ucznia. W: Teresa Siek-Piskozub (red.), European Year of Languages 2001. Poznań: Motivex. 249-258.
Wiśniewska, Danuta. 2001. Rola nauczyciela w kształtowaniu autonomii ucznia. Neofilolog 20. 52-57.
Wiśniewska, Danuta. 2001. Oczekiwania osób uczących się wobec nauczycieli. Neofilolog 20. 58-63.
Rezensionen
Wiśniewska, Danuta. 2008. LEUNER BEATA , Migration, Multiculturalism and Language Maintenance in Australia. Polish Migration to Melbourne in the 1980s, PETER LANG: Bern, 2007. Glottodidactica XXXIV.
Berichte
Wiśniewska, Danuta. 2004. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej PTN na temat „Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: tendencje, problemy, zadania”. Neofilolog 25.
Wiśniewska, Danuta. 2004. Sprawozdanie z dyskusji panelowej. Neofilolog 26.
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media