Nowicka Agnieszka, Doktor

Adresse
Adam-Mickiewicz-Universität
Institut für Angewandte Linguistik
ul. 28 Czerwca 1956 / nr 198
PL – 61-485 Poznań
 

Telefon
(++4861) 8292921

E-mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

Stellung und Funktion
wiss. Mitarbeiterin

Forschungsschwerpunkte
Ethnomethodologie
Konversationsanalyse
Englisch als Fremdsprache
Englisch als Lingua franca
Interkulturelle Kommunikation
Institutionelle Interaktion im polnischen und englischen Diskurs
Mediendiskurs und argumentativer Diskurs
Didaktik und Methodik Englisch als Fremdsprache

Lehrveranstaltungen
Diskursanalyse, Konversationsanalyse Didaktik und Methodik Englisch als Fremdsprache, Kontrastive Grammatik Englisch-Polnisch, Akademisches Englisch, Interkulturelle Kommunikation,Forschungsmethodolgie Angewandte Linguistik,  Allgemeines Übersetzen (EN-PL)
 
Forschungsprojekte
2002-2007: Europäisches Forschungsprojekt Socrates/Erasmus „Pour le multilinguisme: exploiter a l'école la diversité des contextes européens“, Partner: Universite de Liege, Belgien
 
Internationale Zusammenarbeit/Projekte
2005-2007 2005–2007 Teilnahme im Rahmen des SOCRATES-Programms am europäischen Forschungsprojekt Pour le multilinguisme: exploiter à l’école la diversité des contextes européen an der Universite de Liege.
 
Publikationsverzeichnis
 
Monographien
 1. 2016/2017.  Ethnic Categorization in Interviews in English as a Lingua Franca.  Frankfurt am Main/Bern: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-64994.
 2. 2007. Pour le multilinguisme: Exploiter á l’éecole la diversité des contextes européens. Résultats d’une étude internationale. Éditions de l’Université de Liège.(zus. mit George Androulakis, Christine Beckmann, Christiane Blondin et al.)
 3. 2007. Wielojęzyczność a wykorzystanie różnorodności kontekstów europejskich w nauczaniu szkolnym.  Poznań: Wydział Neofilologii UAM. (zus. mit Weronika Wilczyńska,  Joanna Górecka et al.)
 4. 2002. Erlangung des Grades Dr. phil. an der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan mit der Dissertation Sygnaly dialogowe i dzialania argumentacyjne w dyskusjach osób uczacych sie jezyka angielskiego. Rozwijanie samodzielnosci komunikacyjnej poprzez negocjowanie (dt. Dialogsignale und Argumentationshandlungen in Diskussionen von Englischlernern. Entwicklung kommunikativer Selbständigkeit durch Verhandlung). Promotor: Prof. Dr. habil. Izabela Prokop.http://hdl.handle.net/10593/7500
 
Aufsätze
 
 1. 2016. (z Joanną Górecką). „Rozwijanie kompetencji interkulturowej przy wykorzystaniu zasobów medialnych: interpretacja celów zadania przez osoby uczące się na przykładzie dyskusji online”, w: Anna Jaroszewska, Beata Karpeta-Peć, Maciej Smuk, Joanna Sobańska, Jolanta Sujecka-Zając (red.),Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania. Redakcja. Warszawa: Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki UW, 137-152.
 2. 2015. (z Joanną Górecką) „Uczenie się w interakcjach argumentacyjnych a tożsamość ucznia jako rozmówcy”, Lingwistyka Stosowana 14 (3): 41-55
 3. 2013. „Intersubiektywność w komunikacji w j. angielskim jako lingua franca”, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze 25, Poznań: Wydawnictwo PTPN.
 4. 2013 „Non-normative identities in intercultural talk”  (im Druck), in: Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited. Cambridge Scholars.
 5. 2011. “Authenticity in oral communication of instructed L2 learners”, in: Mirosław Pawlak, Ewa Waniek-Klimczak and Jan Majer (ed.), Speaking in Contexts of Instructed Foreign Language Acquisition. Multilingual Matters, 24-41. (zus. mit Weronika Wilczyńska). http://hdl.handle.net/10593/8210
 6. 2010. “Negotiating the racial other in interactions in English as a lingua franca”, in: Maria Jodłowiec i Justyna Leśniewska (ed.), Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Volume 2: Language and Culture. Kraków: Jagiellonian University Press, 113-126. http://hdl.handle.net/10593/8249
 7. 2010. “Frames in American TV discussions”,  Romanian Journal of English Studies (Timişoara: EUV, Editura Universităţii de Vest) 7:  308-321.http://hdl.handle.net/10593/6234
 8. 2009. „Negotiating ethnic descriptions in English as a lingua franca”,  B.A.S. - British and American Studies. (Timişoara: EUV, Editura Universităţii de Vest),  XV : 253 – 269.http://hdl.handle.net/10593/6233
 9. 2009. „Dealing with communicative problems in English as a lingua franca”, KalbotyraLinguistics. Germanic and Romance Studies. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 222-230.http://hdl.handle.net/10593/6222
 10. 2008. „Współczesne badania nad autonomią w dydaktyce języków obcych w Polsce”, Języki Obce w Szkole 6, Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 264-288. (zus. mit Joanna Górecka  and Małgorzata Kubica)
 11. 2008. „Situated identities and interaction learning”,  in: Monika Kusiak (ed.), Dialogue in Foreign Language Education.Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego,  71-83.http://hdl.handle.net/10593/6222
 12. 2008. „Ocena kompetencji komunikacyjnej w konsultacjach i wywiadach w języku angielskim jako lingua franca”, in: Maria Jodłowiec and Anna Niżegorodcew (ed.),W stronę nowoczesnego nauczania języków obcych (seria Język a komunikacja. Tom 22). Kraków: Wydawnictwo Tertium, 107-117.
 13. 2008 „Uczenie działań komunikacyjnych poprzez bezpośrednią instrukcję”, in: Mirosła Pawlak (ed.), Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań-Kalisz-Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 123-134.http://hdl.handle.net/10593/7770
 14. 2007. "Problem intersubiektywności a tożsamość w komunikacji interkulturowej", in: Jolanta Krieger-Knieja und Urszula Paprocka-Piotrowska (ed.), Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 273-285.http://hdl.handle.net/10593/8461
 15. 2006. "The role of conversational actions in negotiating the multicultural identity", in: Justyna Leśniewska i Ewa Witalisz (ed.), English and American Studies in the Age of Globalization. Volume 2: Language and Culture. Kraków: Jagiellonian University Press, 303-316. http://hdl.handle.net/10593/8251
 16. 2006. "Construing the foreigner identity in intercultural interviews", in: Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub and Katarzyna Więckowska (ed.), Worlds in the Making: Constructivism and Postmodern Knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 115-132. http://hdl.handle.net/10593/8462
 17. 2005. „Umiejętność mediacji a formułowanie problemów w komunikacji interkulturowej”, in: Katarzyna Karpińska-Szaj (ed.), Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem,  115-134.http://hdl.handle.net/10593/8460
 18. 2004. „Style negocjowania relacji i kategorii społecznych w dyskusji w języku obcym”, Neofilolog24: 85-98. .http://hdl.handle.net/10593/9015
 19. 2004. „Metoda analizy konwersacyjnej w badaniu samodzielności komunikacyjnej w języku obcym”, in: Mirosław Pawlak, (ed.), Autonomia w nauce języka obcego. Poznań- Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytet AUM w Poznaniu, 125-137.http://hdl.handle.net/10593/7771
 20. 2002. „Rozwijanie samodzielności komunikacyjnej poprzez negocjowanie w dyskusjach argumentacyjnych opartych na konflikcie kognitywno-społecznym”, in: Weronika Wilczyńska (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych.  Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 201-236.
 21. 2002. „Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym.  Cele, zasady i formy”, w: Weronika Wilczyńska (ed.). Autonomizacja w dydaktyce języków obcych.  Doskonalenie się w komunikacji ustnej.Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 85-107.(zus. mit Magdalena Aleksandrzak, Izabela Gajewska-Głodek and Augustyn Surdyk).http://hdl.handle.net/10593/1583
 22. 2002. „Specyfika języka mówionego jako przedmiotu doskonalenia na poziomie zaawansowanym. Wymiar społeczny, komunikacyjny i indywidualny” in: Weronika Wilczyńska (ed.), Autonomizacja w dydaktyce języków obcych.  Doskonalenie się w komunikacji ustnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 29-49. (zus. mit Joanna Gorecka, Weronika Wilczyńska and Bernadeta Wojciechowska).
 23. 2002. „Dialogic signals in argumentative discussions of advanced Polish learners of English.” Glottodidactica vol. XXIX, Poznań, Wydawnictwo UAM, 86-103. (berichtigte Fassung) 2005. "Dialogic signals in argumentative discussions of advanced Polish learners of English." Glottodidactica vol. XXX/XXXI: 177-194. http://hdl.handle.net/10593/2319
 24. 2001. „Rozwijanie autokontroli nad strategiami dyskursywnymi w interakcjach nacechowanych emocjonalnie u zaawansowanych studentów języka obcego”. Neofilolog 20, 45-51. (zus. mit Joanna Górecka).
 
 
Rezensionen
 
1.     (peer-review) Homo Ludens, Neofilolog.
2.     2011. (peer-review) Intercultural Pragmatics
3.     1999. Mike Beers, Sandra Peters: Antwerp papers in Linguistics, Universiteit Antwerpen, 1996, Glottodidactica vol. XXVII. (zus. mit Augustynem Surdykiem)
 
Herausgeberschaften 
Redaktionsassistin - Glottodidactica. An   International Journal of Applied Linguistics w latach 2007-2008.Agnieszka Nowicka
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media