Bielicka Małgorzata, Doktor

Adresse
Collegium Novum
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
Telefon
0618292925, R.232
E-Mail
malgorzata.bielicka (at) amu.edu.pl  
Derzeitige Stellung und Funktion
wissenschaftliche Mitarbeiterin
Forschungsschwerpunkte
Lernerautonomie, Motivation, Früher Fremdsprachenunterricht, Kindliche Zweisprachigkeit, Fremdsprachendidaktik (Glottodidaktik)
Lehrveranstaltungen
Didaktik und Methodik Deutsch als Fremdsprache, Diplomseminar (B.A.), Allgemeine Sprachpraxis Deutsch
Kurzzeitdozentur
2008 - Abo University Vaasa Finnland
2010 - Fakultät fϋr Linguistik und Literaturwissenschaft der Universität Bielefeld
Internationale Zusammenarbeit / Projekte
2010-2011 „Bilingualer Kindergarten Gertraud Marien Ffo”, Stiftung der Europauniversität Viadrina Frankfurt an der Oder
Seit 2012 – „Kindliche Mehrsprachigkeit”
Monographien
Hatała G., Bielicka M. (1993) Tematyczny Słownik Języka Niemieckiego dla licealistów i studentów Wydawnictwo Kanion Zielona Góra 1993.
Bielicka, M. 2012. Personalizacja tematyki na lekcji języka obcego. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.
Aufsätze
Bielicka M. „Wiedza złapana w sieć” w Hostyński P. (red ) 2003,  Szukamy nowych dróg, Materiały II Meetingu Glottodydaktycznego zorganizowanego w ramach Podyplomowego Studium Glottodydaktyki 2000/2001 Poznań Rys-Studio.
Bielicka, M. 2005, „Wartości – temat trendy czy passè?” w : Szczuka-Dorna L.; Skwarska B. (red.) Edukacja czyni człowieka etycznym, Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej.
Bielicka, M. 2005, „Wymiana informacji pomiędzy studentami a nauczycielem w aspekcie preferencji tematycznych studentów” w Neofilolog nr 27
Bielicka, M. 2006, „Meine Eindrücke von der Tagung in Kraków“ w: Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes, wyd. Polskie Stowarzyszenie nauczycieli Jezyka Niemieckiego, S.11. – sprawozdanie ze zjazdu
Bielicka, M.2009, „Psychologische und linguistische Grundlagen des Lernens im Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe“ w: Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des polnischen Deutschlehrerverbands,wyd. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego nr 29, S.23-25.
 
Bielicka, M.2010. „Aktywacja pamięci autobiograficznej jako jeden z czynników wspierających afektywne uczenie się na lekcji języka obcego” w: Neofilolog nr 35, S. 85-94
 Bielicka, M.;Kowalska,A. 2010. "Z praktyki. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielem szkoły podstawowej a nauczycielem akademickim w zakresie materiałów edukacyjnych i koncepcji dydaktycznych”, w Droździał-Szelest,K. (red.) Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka. Gorzów, S.125-132 , Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Bielicka, M. 2011. „Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego – studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Neofilolog 36, 159-170.
 Bielicka, M. 2011. Anpassung außersprachlicher Lerninhalte an Lernende im Fremdsprachenunterricht. Zur Rolle der subjektiven Themenfindung [w:] Badstübner-Kizik, Camilla (red.), Linguistik anwenden, Frankfurt a.M. i in., Peter Lang  (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 1), 235-245.
Bielicka, M. 2012. Zur bilingualen Lehrerausbildung. Anzustrebende Kompetenzen der Lehrer im bilingualen Unterrichten unter besonderer Berücksichtigung der PrimarlehrerInnen.[w]: Adamczak-Krysztofowicz, Sylwia, Stork, Antje (red.), Multikompetent - multimedial - multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung. Frankfurt a.M. i in., Peter Lang (= Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik 2). 85-97.
Bielicka, M. 2013. Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu immersyjnym. Przygotowanie studentów kierunków neofilologicznych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu dwujęzycznym. Neofilolog 40/2. S. 251-265.
Bielicka,M. 2013. Metoda immersji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jako edukacyjne wyzwanie przyszłości. [w]: Puppel, Stanisław; Tomaszkiewicz, Teresa Scripta Manent – res nova. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań. 37 – 46.  
Herausgeberschaften
Redaktiossekräterin der Zeitschrift „Neofilolog“
 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media