• Błaszkowska.H_Tłumaczenie konferencyjne.docx

  • Sakaguchi.A_Język religii.docx

  • Maciejewski.M_Komunikacja retoryczna.docx

  • Kubicka.E_Analiza tekstu.docx

  • Sakaguchi.A_ Teksty naukowe i użytkowe.docx

  • Głodek.I_psychologia języka i komunikacji.docx

  • Crawford.G_Film anglojęzyczny, podstawy krytyki filmowej.docx

  • FAKULTETY_2018zim.pdf

  • Kubicka.E_Kultura języka polskiego dla tłumaczy.docx

  • FAKULTETY_2018zim_new.pdf