INFORMACJA dla studentów 1 roku SUM

UWAGA! Studenci 1 roku SUM, którzy przebywają na Stypendium ERASMUS zobowiązani są do zapisania się na seminarium magisterskie od początku roku akademickiego.
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media