INFORMACJA

Informacja dla studentów 1. roku studiów magisterskich
 
W związku z pewnymi niejasnościami informuję, że osoby, które aplikowały do grupy ze znajomością języka angielskiego min. B2 oraz języka niemieckiego min. B1, realizują program specjalizacji Wielojęzyczność i komunikacja specjalistyczna. Osoby, które aplikowały do grupy ze znajomością języka niemieckiego min. B2 oraz języka angielskiego min. B1 mogą wybrać specjalizację glottodydaktyczną lub translatoryczno-biznesową.
W przypadku wątpliwości proszę się zgłosić bezpośrednio do mnie.
 
prof. UAM dr hab. Danuta Wiśniewska
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media