Anna Pieczyńska-Sulik PhD

Address
ul.28. Czerwca1956/198,
61-485 Poznań

Phone
48 61 829 29 30

e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Position
Assistant professor, member of the program council

Research contrastive German-Polish linguistics, applied semiotics, translation

Teaching experience introduction to linguistics, contrastive German-Polish grammar, descriptive German grammar, text pragmatics, B.A. seminar, German

 
Research stays
01.-31.08.2001 –Christian Albrecht Universität Kiel (university partnership)
01.10.2001-31.01.2002 –Gesamthochschule Kassel (DAAD scholarship)
1.07.2006-31.12.2006 – Humboldt-Universität/Technische Universität Berlin (DAAD scholarship)
 

Publications
Books

1.  Idiolektale Figurencharakteristik als Übersetzungsproblem. Am Beispiel der Unkenrufevon Günter Grass. Peter Lang, Frankfurt am Main 2005.
 
Articles

1.      „Semiotik und Übersetzen –30 Jahre später“[in:] Grucza, Franciszek (ed.) (2013) Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Fachsprachen in Theorie und Praxis Geschichte des Deutschen als Fremdsprachenunterricht weltweit / Geschichte von DaF weltweit. Theorie und Geschichte der Translationswissenschaft, Vol. 18, 295-298.

2.    „Ikonizität in der Übersetzungswissenschaft“ [in]: Badstübner-Kizik, Camilla (ed.): (2011) Linguistik anwenden. Peter Lang Verlag, Frankfurt/M, 15-22.
3.    „Zum ikonischen Potential des Stils im verbalen Text“ [in:] Bilut-Homplewicz, Zofia / Mac, Agnieszka/ Smykała, Marta/ Szwed (eds.) (2010): Text und Stil (Studien zur Text- und Diskursforschung hrsg. von Zofia Berdychowska und Zofia Bilut-Homplewicz ) Frankfurt a. M. u.a.:Peter Lang Verlag, 115-127.
4.    „JĘZYK – PRZEKŁAD – KULTURA czyli przekład w objęciach semiotyki języka  i kultury” [in:] Lewicki, Roman (ed.) (2010) Przekład - Język - Kultura II.Wydawnictwo UMCS, Lublin, 25-30.
5.    „Fachlexik in der literarischen Übersetzung“ [in:] Bartoszewicz, Iwona / Dalmas, Martine / Szczęk, Joanna / Tworek, Artur (eds.) (2010) Germanistische Linguistik extra muros Aufforderungen.(=Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 5), Dresden (Neisse Verlag)/Wrocław (Oficyna Wydawnicza ATUT), 2010, 165-172.
6.    „Endophorische Ikonizität als Übersetzungsproblem“ [in:] Małgorzewicz, Anna (2010) (ed.) Translation. Theorie Praxis Didaktik.Neisse Verlag, Dresden/Wrocław, 227-239.
7.    „Zieltext als Zeichen“  [in:] Bąk, Paweł / Sieradzka, Małgorzata / Wawrzyniak, Zdzisław (ed.) (2010) Texte und Translation. Peter Lang, Frankfurt am Main, 237-243.
8.    „Na tropach myśli semiotycznej w polskiej refleksji nad przekładem” [in:] Hejwowski, Krzysztof / Szczęsny, Anna / Topczewska, Urszula (eds.) (2009) 50 lat polskiej translatoryki. Warszawa, 79-86.
9.    „Sprachliche Motiviertheit versus sprachliche Ikonizität“ [in:] Convivium (2009), 245-256.
10.„O semiotyce przekładu” [in:] Rocznik Przekładoznawczy 5 (2009), 153-163.
11.„Ikonisch markierte Strukturen in der Übersetzung” [in:] Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara / Thelen, Marcel (eds.) (2008) Translation and Meaning. Part 8. Zuyd University, Maastricht School of International Communication, Department of Translation and Interpreting, Maastricht, 75-84.  
12.„Jednakowy / jednostkowy obraz świata w oryginale i w przekładzie?“ [in:] Szczęsny, Anna / Hejwowski, Krzysztof (ed.) (2007) Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie.ZUP SPRINT, Siedlce, 103-108.
13.„Perforierte /W/orte in der Übersetzung“ [in:] Wille, Lucyna / Homa,
Jaromin (ed.) (2006) Menschen Sprachen Kulturen. Tectum Verlag.
Marburg, 247-255.
14.„O językowo-kulturowych uwarunkowaniach (nie)przekładalności lapsolektu”[in:] Hejwowski Krzysztof (ed.) (2005) Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologii Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 31 maja i 1 czerwca 2004r. Wszechnica Mazurska, Olecko, 179-185.
15.„O przydatności kategorii idiolektu w przekładzie. Na materiale Wróżb kumaka Güntera Grassa" [in:] Koźbiał, Jan (ed.) Recepcja. Transfer. Przekład w t. 3 (3)/2004, 103-115.

2.      „Przekład –idiolekt –idiokultura”[in:] Lewicki Roman (ed.) Przekład język kultura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, 53-59.

16.„Indywidualne modyfikacje frazeologizmów w poezji Wisławy Szymborskiej i ich tłumaczenie na język niemiecki” [in:] Kubiński W., Kubińska O., Wolański T.Z. (eds.) Przekładając nieprzekładalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, 461-474.
 
 
 
Reviews
1.  Hans-Jörg Schwenk:Präfigierung im Polnischen und ihre Entsprechung im Deutschen. Zu Theorie von und lexikographischem Umgang mit Aspekt und Aktionsart. Reihe: Języki –Kultury – Teksty – Wiedza. Band 8, Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa, 301 p. [in:] Glottodidactica XXXV (2009), 199-202.
2.  Ilona Kromp: Eigennamen in der deutschen und polnischen Kinderliteratur unter textlinguistischem und translatorischem Aspekt. Danziger Beiträge zur Germanistik, Band 24, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008, 162 p. [in:] Studia Germanica Posnaniensia XXXI (2008), 184-186.
3.  Grażyna Zenderowska-Korpus:Sprachliche Schematismen des Deutschen und ihre Vermittlung im Unterricht DaF. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2004, Band 12, 238 p. [in:] Glottodidactica XXXII (2006), 218-219.
4.  Andrzej Kątny (ed.): Kontakty językowe w Europie Środkowej. Sprachkontakte in Mitteleuropa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 23-24.06.2003., Wszechnica Mazurska, Olecko 2004 [in:] Studia Germanica Gedanensia 15 (2007), 220-224.
5.  Marek Gładysz: Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2003 [in:] Studia Niemcoznawcze XXIX t., Warszawa 2005, 883-884; also [in:] Convivium 2004, 383-385.
6.  Lucyna Wille: Semantische Figuren in der Übersetzung. Ein Spiel mit Wort und Werk.Tectum Verlag, Marburg 2003 [in:] Kątny Andrzej (ed.) Das literarische und kulturelle Erbe von Danzig und Gdańsk. Peter Lang, Frankfurt am Main 2004, 204-205.
7.  Eliza Pieciul: Literarische Personennamen in deutsch-polnischer Translation. Eine kontrastive Studie aufgrund von ausgewählten Prosawerken von Thomas Mann. Peter Lang, Frankfurt am Main 2003 [in:] Kolago Lech (ed.) Studia Niemcoznawcze, XXVII t., Warszawa 2004, 801-802; also [in:] Convivium 2004, 401-402.
8.  Małgorzata Płomińska: Farben und Sprache. Deutsche und polnische Farbbezeichnungen aus kontrastiver Sicht. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2003 [in:] Studia Germanica Gedanensia 11 (2003), 395-397.
9.  Griesbach Heinz, Dora Schulz 1000 idiomów niemieckich. Z przykładami, tłumaczeniem i indeksem, Langenscheidt, Berlin 2002 [in:] Glottodidactica  XXX/XXXI (2005), 317-318. 
 
Research reports
1.  „Festschrift für Professor Ulrich Engel” [in:] Glottodidactica. XXVII (1999), 121-122.
 

 

 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media