Katarzyna Trojan, Ph.D.

Address
Institute of Applied Linguistics
Adam Mickiewicz University
Collegium Hipolita Cegielskiego
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań / POLAND

Phone
(61)8292925

office 428

e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Position
assistant professor

Research interests
Methodology of teaching foreign languages, teaching German as a foreign language, podcasts, audiobooks, blogs, glogs in teaching and learning foreign languages, intercultural competence, learner autonomy

Teaching experience
Practical German
Information technologies

Research stays
July 2012     scholarship at Free University of Berlin (library search)

International cooperation
2008 - 2009    University of Leipzig
LLP Erasmus scholarship (Herder Institute)

Publications
Articles:

Trojan, Katarzyna (2013): „ „Sprechende Bücher”? – Zum Einsatz von Hörbüchern im universitären DaF-Unterricht“. In: Grabowska, Anna/ Graca, Joanna/ Smutek, Leszek (eds.): Problemy współczesnej neofilologii. Wybrane zagadnienia. Tarnów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 255-265.
Trojan, Katarzyna (2012): „Das hört sich gut an! Zur Arbeit mit Hörbüchern im universitären DaF-Unterricht“. In: Juszczyk, Konrad / Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Zabrocki, Władysław (eds.) (2012): Język w Poznaniu 3. Poznań: Wydawnictwo Rys. 279-289.
Trojan, Katarzyna (2012): „Vom Podcastrezipienten zum Podcastproduzenten? – Wie DaF-Studenten mit Hilfe von Podcasts Deutsch lernen können“. In: Krawiec, M. (eds.): Od języka do kultury, literatury, sztuki i mediów. Wałbrzych: DTP, 113-122.
Trojan, Katarzyna (2012): „Hörverstehenskompetenz – immer noch eine vernachlässigte Kompetenz in der DaF-Lehrerausbildung in Polen? Präsentation ausgewählter Untersuchungsergebnisse“. In: Adamczak-Krysztofowicz, S.; Stork, A. (eds.): Multikompetent-multimedial-multikulturell? Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Band. 2. Frankfurt am Main: Peter Lang, 133-144.
Trojan, Katarzyna (2012): „Glogowanie. Interaktywny plakat na lekcji”. In: Uczyć Lepiej 4/2011-2012, 8-9.
Trojan, Katarzyna (2011): „Książki, które mówią. O audiobookach w nauczaniu języków obcych”. In: Uczyć lepiej 4/ 2010 – 2011, 10.
Trojan, Katarzyna (2011): „Uczeń i nauczyciel w środowisku Web 2.0 czyli o mediach społecznościowych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych”. In: Czajkowska-Ziobrowska, Dominika; Wiśniewski, Janusz (eds.): Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Pedagogika. Tematy do dyskusji na XXI wiek. Poznań:  ALTUS, 176-192.
Reviews:
Sander, Ilse et al.: DaF kompakt A1. Kurs- und Übungsbuch mit 2 Audio-CDs. DaFkompakt A2. Kurs- und Übungsbuch mit 2 Audio-CDs. DaF kompakt B1. Kurs und Übungsbuch mit 2 Audio-CDs. Stuttgart: Klett, 2011. In:  Informationen Deutsch als Fremdsprache 40. Jahrgang Heft 2/3 April/Juni 2013. 
Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Monika Kowalonek-Janczarek, Marcin Maciejewski, Aldona Sopata (eds.): Aktuelle Probleme der Angewandten Linguistik. Interkulturalität als Schlüsselkompetenz für Fremdsprachenlehrer, Übersetzer und Mediatoren. Wydawnictwo Naukowe UAM. In: Lingwistyka Stosowana 5/2012, 218-221.
Angela Schmidt-Bernhardt, Antje Stork, Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Paweł Rybszleger: Deutsch-polnische Entdeckungen Projektarbeit zur Förderung interkultureller Kompetenz in Schule und Studium. Theoretische Grundlagen und praktische Lernmaterialien. Marburger Schriften zur Lehrerbildung. Tectum Verlag: Marburg 2011. In: Glottodidactica XXXIX/1, 157-158.
W. Wilczyńska, A. Michońska-Stadnik (2010): Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. In: Neofilolog36, 303-305.

Reports:
„Bericht über die Internationale Konferenz Hueber Polska Moderner Deutschunterricht – Erwerben der Fähigkeit zum Prüfungsbestehen oder des Wissens für das ganze Leben?“ In: Glottodidactica XXXVII (2011),199-201.
 
 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media